Osaamismerkit

Digitaaliset osaamismerkit ovat eräs keino osaamisen osoittamiseen. Osaamismerkit ovat Mozilla-säätiön kehittelemä Open Badges -standardi, jonka avulla tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoin saavutettua osaamista. Osaamismerkki on digitaalinen graafinen merkki, johon liittyy aina sanallinen metatieto. Osaamismerkki myönnetään osoitettua osaamista vastaan. Ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa osaamismerkein hankitaan osaamista digipedagogiseen osaamiseen. Tarkemmat ohjeet löydät eMateriaaleista: