Osaamisperusteisuus

Osaamisperusteisessa koulutuksessa rakennat henkilökohtaisen ja yksilöllisen opintopolkusi. Opintosi alkavat osaamisen itsearvioinnilla, jolloin tunnistat omaa osaamistasi. Arvioit osaamistasi koulutuksen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin peilaten.

Itsearviointi on osa henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi (HOPSia), jonne kuvaat osaamistasi, osaamisen kehittämisen kohteita sekä pohdit tapoja osaamisen hankkimiseen ja osaamisen osoittamiseen. Tähän saat ohjausta ja tukea tuutoriltasi.  On tärkeää, että reflektoit itse oppimistasi ja osaamistasi koko koulutuksen ajan. 


Osaamisperusteisen opettajankoulutuksen prosessi.jpg

Osaamisperusteisen opettajankoulutuksen prosessi

Osaamisesi tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuvat osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Osaamisesi tunnistamisessa keskeistä on se, että vertaat itsearvioinnin avulla osaamistavoitteita aiemmin oppimaasi. Tämä aiemmin hankittu osaamisesi tunnustetaan osaksi opintoja. Tarvittaessa täydennät jo olemassa olevaa osaamistasi. Opinnoissasi sinua ohjaa tuutori, joka myös tunnustaa osaamisesi. 

Osaamisen osoittamistavan sovit tuutorisi kanssa yhdessä. Osaamistasi voidaan tunnistaa joko yksittäiseen osaamistavoitteeseen tai koko osaamisalueeseen liittyen. Osaamisen tunnustaminen edellyttää luotettavaa, osaamista todentavaa näyttöä ja dokumentaatiota. 

Osaamisen kehittämisen ja osoittamisen tavat

Osaamisen kehittämisen tapoja on useita. Voit hankkia osaamista opintoryhmäsi opetus- ja ohjauspäiviltä, itsenäisesti opiskellen, harjoittelussa tai omaa työtäsi kehittäen. Voit osoittaa osaamistasi esimerkiksi opintoryhmien kontaktipäivinä, omalla työpaikallasi, erilaisilla dokumenteilla tai muilla valitsemillasi tavoilla. Näihin toimintamalleihin perehdyt tarkemmin opintoryhmissäsi.

Katso esimerkkejä osaamisen osoittamisen tavoista Prezistä:

prezi (1).png

Osaamisen arviointi

Sinulla on oikeus saada palautetta osaamisestasi suullisesti tai kirjallisesti. Osaamisen arviointi mittaa opettajankoulutuksen osaamisalueille määriteltyjen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arviointi on tasapuolista, luotettavaa, kehittävää ja kannustavaa.

Kun olet saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet, osaamisesi tunnustetaan. Opettaja kirjaa tunnustetun osaamisesi opintosuorituksiisi kolmen viikon kuluessa arvioinnista. 

Opintokokonaisuudet ja osaamisalueet opiskellaan ja arvioidaan pääsääntöisesti uusimman opetussuunnitelman mukaisesti. 

Osaamisen arvioinnin prosessi ja periaatteet on tarkemmin kuvattu ammatillisen opettajankoulutuksen osaamisperusteisuus sivustolla.