Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Ammatillinen erityisopettajankoulutus (60 op)

Erityispedagoginen osaaminen 20
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1E00CH19 Erityispedagogiikan perusopinnot                     20
Ammatillisen erityisopettajan yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen 13
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1E00CG86 Opiskelijan kohtaaminen                     5
1E00CG87 Konsultatiivinen työote                     5
1E00CG88 Verkostot erityisopettajan työssä                     3
Ammatillisen erityisopettajan pedagoginen osaaminen 17
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1E00CG89 Henkilökohtaistaminen                     4
1E00CG90 Inklusiiviset oppimisympäristöt                     3
1E00CG91 Harjoittelu                     10
Ammatillisen erityisopettajan kehittämisosaaminen 10
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1E00CG92 Oman työn kehittäminen                     5
Ammattitaitoa kehittävät vaihtoehtoiset opinnot 5
Näytä/piilota kuvaus


1E00CH21 Ammatillisen erityisopettajuuden syventäminen                     5
1P00BA49 Opetusvideon tuottaminen                     3
1P00BM82 Ratkaisukeskeiset toimintatavat haasteellisissa tilanteissa                     3
1P00BA51 Some-Ekspertti                     3
1P00BA81 Tiedonhankinnan perusteet                     1
Tiedot haettu 3.10.2023 12:30:39