Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1E00CH21 Ammatillisen erityisopettajuuden syventäminen (5 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet Opiskelija syventää osaamistaan ammatillisesta erityisopettajuudesta ja erityisestä tuesta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Oman aiheen sopivuudesta voi tiedustella omalta tuutorilta.
Sisältö Opiskelija laatii henkilökohtaiset osaamistavoitteet ja suunnittelee osaamisen hankkimisen ja osoittamisen.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Osaamisen hankkiminen voi koostua esimerkiksi kirjallisuuteen perehtymisestä, vierailuista, verkostoitumisesta jne. Opintojen aloittamisesta ja toteuttamisesta sovitaan etukäteen tuutorin kanssa. Osaamisen voi hankkia ja osoittaa yksin tai pareittain. Syventyneen osaamisen voi osoittaa myös omassa opintoryhmässä.
Toteutustavat -
Oppimateriaalit -
Kurssikirjallisuus -
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Opintojakso on hyväksytty, kun osaamistavoitteet on saavutettu.
Arviointikehikot -
Lisätietoja opiskelijoille -
Vastuuhenkilöt -
Linkit -

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 3.10.2023 12:30:38