Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1P00BA81 Tiedonhankinnan perusteet (1 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suorittanut ymmärtää mitä tarkoittaa informaatiolukutaito ja miksi ammatillinen opettaja tarvitsee tiedonhankinnan taitoja, hän tietää tiedonhankintaprosessin vaiheet, tuntee elektronisen tiedonhaun yleisiä perusteita sekä osaa hakea aineistoa kotimaisista ja ulkomaisista tietokannoista. Opiskelija osaa myös suunnitella ja toteuttaa aiheenmukaisen tiedonhaun valitsemastaan aiheesta. Opintojakson suoritukseen kuuluu ennakkotehtävä, yksi verkko-opetussessio sekä oppimistehtäviä.
Sisältö Mitä tarkoittaa informaatiolukutaito?
Miksi ammatillinen opettaja tarvitsee tiedonhankinnan taitoja?
Mitä vaiheita tiedonhankintaprosessi sisältää?
Mitkä ovat keskeisiä elektronisia tiedonlähteitä ja miten niitä käytetään?
Mitä tarkoittaa lähdekritiikki verkossa ja miksi sitä tarvitaan?
Miten teen aiheenmukaisen tiedonhaun?
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Opintojakso voidaan suorittaa joko verkko-opintojaksona tai itsenäisesti tehtävänä.
Toteutustavat -
Oppimateriaalit -
Kurssikirjallisuus -
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun osaamistavoitteet on saavutettu.
Arviointikehikot Ilmoittautuminen Pepissä
Lisätietoja opiskelijoille Opintojakson laajuus on 1 op.
Opintojakson vastuuopettaja on Tomi Pelkonen.
Vastuuhenkilöt -
Linkit Ilmoittautuminen Pepissä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 11.11.2022 - 11.11.2022 (1P00BA81-3017 | OPE20, OPE22, OEO22, OPE21)
  • 03.02.2023 - 03.02.2023 (1P00BA81-3018 | OPE20, OPE22, OEO22, OPE21)
  • 30.10.2023 - 30.10.2023 (1P00BA81-3019 | OPE23, OPE22, OEO23, OEO22, OPE21)
  • 23.02.2024 - 23.02.2024 (1P00BA81-3020 | OPE23, OPE22, OEO23, OEO22, OPE21)
Tiedot haettu 3.10.2023 12:30:39