Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1P00DA04 Digi-Ekspertti (3 op)
Esitietovaatimukset Ope.fi I -tason osaaminen. Osaaminen voi olla hankittu: digitaalisin osaamismerkein, jolloin 10 osaamismerkkiä antaa Ope.fi I-tasoa vastaavan Digi-Osaaja -merkin TAI suorittamalla Digi-Osaaja valinnainen opintojakso TAI käytännön kokemuksen kautta, jolloin osallistujalla tulee olla hallussa verkko-ohjauksen perusperiaatteet ja avoimien verkko-oppimisympäristöjen ja sosiaalisen median peruskäyttö.
Osaamistavoitteet Tavoitteena on edistää tieto- ja viestintätekniikan (tvt) sekä sosiaalisen median osaamista ja perehtyä syvemmin ammatillisen opetuksen tvt:aa hyödyntäviin pedagogisiin malleihin. Ope.fi II -tason koulutuksella kehitetään asiantuntijavalmiuksia, joita tarvitaan kehitettäessä tietoyhteiskuntaosaamista oppilaitosten välisessä tai kansallisessa verkostoyhteistyössä sekä erilaisia oppimisympäristöjä yhdistävässä toiminnassa. II -tason koulutuksella tuetaan mahdollisuuksia erikoistua henkilöä itseänsä kiinnostavien osa-alueiden asiantuntijaksi.
Sisältö Työyhteisöjen kehittäminen kansallisessa toimintaympäristössä
Pedagoginen ja ohjausosaaminen
Toiminta sähköisissä oppimis- ja osallistumisympäristöissä.
Mobiilioppiminen
Verkosto- ja tietohallinnon kehittäminen
Tiedonhallinta ja -hankintataidot, oman työn ja asiantuntijuuden kehittäminen.
Työyhteisöjen vuorovaikutus ja viestintä.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Opinnot suoritetaan itsenäisesti osaamismerkkeinä. Ekspertti-tasolla (3 op) osallistujan tulee suorittaa Osaaja-tason (10 osaamismerkkiä) lisäksi 15 osaamismerkkiä, jolloin merkkejä on yhteensä vähintään 25.

Haettavat osaamismerkit löytyvät listattuna eMateriaaleista kohdasta Osaamisen kehittäminen ja sen alta Digipedagogisen osaaminen valinnaiset osaamismerkit:
https://www.oamk.fi/emateriaalit/osaamisen-kehittaminen/dig...

Osaamismerkit arvioi vastuuopettaja.
Kun olet saanut kaikki 25 merkkiä suoritettua, ilmoita siitä Kati Korennolle, kati.korento#oamk.fi (korvaa # -> @)
Toteutustavat Itsenäistä opiskelua.
Oppimateriaalit https://www.oamk.fi/emateriaalit/osaamisen-kehittaminen/dig...
Ohjaus ja vertaistuki Facebook -ryhmässä Amok Some.
Kurssikirjallisuus -
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Opintojakso on hyväksytty, kun osaamistavoitteet on saavutettu.
Arviointikehikot -
Lisätietoja opiskelijoille Opintojakson vastuuopettaja Kati Korento.
Vastuuhenkilöt -
Linkit -

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.06.2022 - 31.05.2023 (1P00DA04-3003 | OPE20, OPE22, OEO22, OPE21)
  • 01.06.2023 - 31.05.2024 (1P00DA04-3004 | OPE23, OPE22, OEO23, OEO22, OPE21)
Tiedot haettu 3.10.2023 12:41:21