Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1P00DT94 Inklusiiviset opintopolut (5 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet Opiskelija tietää inkluusion ja ohjauksen käsitteet.
Opiskelija ymmärtää, miten erityisopetus/erityinen tuki toteutuu eri koulutusasteilla.
Opiskelija ymmärtää, miten inkluusio toteutuu käytännössä koko opintopolun aikana.
Opiskelija alkaa rakentaa omaa konkreettista kuvaa siitä, mitä ohjaus ja tuki ovat erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle käytännössä eri konteksteissa.
Sisältö 1. Mitä inkluusio tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan eri koulutusasteilla?
2. Millainen on ohjauksen ja tuen jatkumo pitkin koulutuspolkua?
3. Mitä ohjaus ja tuki käytännössä sisältävät eri koulutusasteilla?
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Opintojaksossa on useita osiota, joissa jokaisessa on oma oppimistehtävänsä. Jokaisessa osiossa on oma opiskelumateriaalinsa sekä oppimistehtävänsä. Opintojaksolla voi edetä itsenäisesti omaan tahtiin ja haluamassaan järjestyksessä. Kun oppimistehtävät on tehty ja palautettu, opintojakso arvioidaan hyväksytty/täydennettävä-asteikolla.
Toteutustavat Opinnot toteutuvat Moodlessa.
Oppimateriaalit -
Kurssikirjallisuus -
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Opintojakso on hyväksytty, kun osaamistavoitteet on saavutettu.
Arviointikehikot Ilmoittautuminen Pepissä
Lisätietoja opiskelijoille Opintojakson osioista tehdään aina aluksi orientaatio-osio ja lopuksi koostava pohdintaosio. Näiden kahden osion väliin opiskelija voi tehdä joko 3 tai 6 osiota, jotka käsittelevät eri koulutusasteita. Opintojakson laajuus määritellään tehtyjen osioiden mukaan siten, että 3 koulutusastetta = 3 op ja 6 koulutusastetta = 5 op.

Pepissä tehtävän ilmoittautumisen lisäksi, lähetä sähköpostiviesti opintojakson vastuuopettajille.

Opintojakson vastuuopettajat Iiris Happo ja Eero Talonen, etunimi.sukunimi#oamk.fi (korvaa # -> @)
Vastuuhenkilöt -
Linkit Ilmoittautuminen Pepissä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 09.01.2023 - 31.05.2023 (1P00DT94-3002 | OPE20, OPE22, OEO22, OPE21)
  • 01.09.2023 - 31.05.2024 (1P00DT94-3003 | OPE23, OPE22, OEO23, OEO22, OPE21)
Tiedot haettu 3.10.2023 10:51:39