Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


1P00BU18 Kasvatustieteen perusopinnot (avoin yliopisto) (10 op)
Esitietovaatimukset -
Osaamistavoitteet -Ymmärrät kasvatustieteen tiedeluonteen tärkeimmät erityispiirteet, tunnet sen historiaa ja pääsuuntauksia sekä hallitset peruskäsitteet.
-Kasvatustieteen tärkeimmistä osa-alueista tunnet kasvatuspsykologian keskeiset peruskäsitteet.
Sisältö Kasvatustieteellisten perusopintojen (10 op) tavoitteena on perehtyä kasvatustieteen peruskäsitteistöön, osa-alueisiin sekä asemaan tieteenä. Lisätietoja opinnoista https://aykt.edu.oulu.fi/ohjeita-ja-tietoja/10op-perusopinn...

Opinnot koostuvat seuraavista osa-alueista:

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op
Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat -
Toteutustavat Opinnot toteutetaan verkko-opiskeluna.

Opinnoissa käytetään tallennettuja verkkoluentoja, joita voi katsoa oman aikataulun mukaan ennen jakson verkkokeskusteluja ja oppimistehtäviä. Verkkokeskustelut aikataulutetaan tietyille viikoille ja oppimistehtäville määritellään palautusaika.
Oppimateriaalit -
Kurssikirjallisuus -
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Oulun yliopiston vaatimusten mukaisesti
Arviointikehikot Ilmoittautuminen Pepissä
Lisätietoja opiskelijoille Opinnot järjestetään yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa avoimina yliopisto-opintoina ja niitä tarjotaan kesällä, syksyllä ja keväällä. Opintoja on mahdollisuus jatkaa omakustanteisesti ja suorittaa kokonaisuudessaan Oulun yliopiston vaatimusten mukaisesti Kasvatustieteen perusopinnot (25 op), joista saa erillisen todistuksen.
Vastuuhenkilöt -
Linkit Ilmoittautuminen Pepissä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 31.08.2022 - 31.12.2022 (1P00BU18-3014 | OPE20, OPE22, OPE21)
  • 09.01.2023 - 31.05.2023 (1P00BU18-3015 | OPE20, OPE22, OPE21)
  • 01.06.2023 - 31.08.2023 (1P00BU18-3017 | OPE20, OPE23, OPE22, OPE21)
  • 31.08.2023 - 31.12.2023 (1P00BU18-3018 | OPE20, OPE23, OPE22, OPE21)
  • 11.01.2024 - 31.05.2024 (1P00BU18-3019 | OPE20, OPE23, OPE22, OPE21)
Tiedot haettu 28.9.2023 08:31:41