Valmistuminen ja todistus

Voit valmistua joustavasti pitkin vuotta. Valmistuminen edellyttää todistuksen hakemista Pepin kautta.  Valitse Pepin yläpalkista AMOK ja sieltä edelleen todistushakemus. Tarkista, ettet ole täyttämässä Oamkin tutkintotodistushakemusta. Opettajan pedagogiset opinnot, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutuksen opinnot ovat lisä- ja täydennyskoulutusta. Saat todistuksen postitse kirjattuna kirjeenä viimeistään kolmen viikon päästä hakemuksen lähettämisestä. 

Todistus ja sen liitteet (ote opintosuorituksista ja Certificate Supplement) ovat ainut­kertaisia asiakirjoja, jotka annamme vain kerran. Säilytä siis nämä asiakirjat huolellisesti kan­sion välissä. Muovipinta saattaa aiheuttaa vaurioita tekstiin. Arkistoimme kopion todistuksestasi. Uutta alkuperäistä todistusta ei ole mahdollista saada enää myöhemmin.

Valmistuttuasi ammatillisesta opettajankoulutuksesta olet suorittanut ammattikorkeakouluista annetun lain (032/2014, 8 §) mukaisesti ammatillisena opettajankoulutuksena opettajan virkaan ja toimeen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot, 60 op. Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanut on oikeutettu käyttämään virallista lyhennettä AmO.  Ammatillisesta erityisopettajankoulutuksesta valmistunut ammatillinen erityisopettaja on oikeutettu käyttämään lyhennettä AmE. 

Maksut todistuksista

Alkuperäinen todistus liitteineen on ilmainen valmistuvalle opiskelijallemme. Opin­tosuoritusote (1 kpl) on ilmainen opiskeluaikana. Jos yhdellä kerralla pyydät kaksi tai enemmän, tuolloin hinta on 2 euroa opintosuoritusotteelta.

Opintosuoritusote on ilmainen eronneelle opiskelijallemme erotodistuksen yhteydessä.

Hinnat

- Todistusjäljennös liitteineen 50 euroa
- Suomenkielinen opintosuoritusote ilman todistusjäljennöstä 10 euroa
- Englanninkielinen opintosuoritusote ilman todistusjäljennöstä 10 euroa
- Ulkomaan työskentelyä tai muuta käyttöä varten pyydetyt todistusten tarkennukset 50 euroa/kopio sekä niiden vaatimat selvitystyöt 80 euroa/tunti. Tuntimäärä arvioidaan Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa p. 029 448 9220, amok@oamk.fi)
- Toimitus kirjattuna kirjeenä kotimaahan 10 euroa ja ulkomaille 50 euroa.

Käytännöt

Toimitamme jäljennöksiä ainoastaan alkuperäisistä todistuksista ja sillä kielellä, millä alku­peräiset kappaleet on luovutettu valmistuneelle. Suomenkielisestä todistuksesta ei ole mahdollista saada englanninkielistä käännöstä. Jos tarvitset valmistuttuasi käännöksen to­distuksesta, sinun tulee itse käännättää se virallisella kielenkääntäjällä omalla kustannuk­sellasi. Emme tarjoa käännöspalveluita myöskään muiden todistusten osalta.

Todistuskopiot annamme ammattikorkeakoulun omasta arkistomateriaalista. Muut todis­tuskopiopyynnöt ohjaamme muihin arkistolaitoksiin, esimerkiksi Maakunta-arkistoon.

Todistamme oikeaksi vain itse kopioimiamme Oulun ammattikorkeakoulun todistuksia ja opintosuoritusotteita. Annamme jäljennöksiä vain edellä mainituista materiaaleista eli emme tarjoa muiden kopi­oiden oikeaksi todistamista.

Postin sijasta voimme pyynnöstä toimittaa todistusjäljennökset myös salattuna sähköpostina. Ohje salatun sähköpostin lähettämiseen ja avaamiseen on osoitteessa https://ict.oulu.fi/11013.


Maksun suorittaminen

Etukäteen pankkitilille:


Pankki: Osuuspankki
IBAN: FI32 5741 4020 0600 54
BIC: OKOYFIHH
Maksun saaja: Oulun ammattikorkeakoulu

Viestikentässä ehdottomasti maininta: Oamk 43000020


Voit hakea tilaamasi todistusjäljennöksen Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta tai sopia toimitustavasta etukä­teen. Liitä kuitti maksun suorittamisesta sähköpostiviestiin tai esitä se paikan päällä, jos noudat kopiot opettajakorkeakoulusta. Emme käsittele käteistä rahaa.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteystiedot: p. 029 448 9220, amok#oamk.fi (korvaa # -> @)

(Rehtorin päätös 4.10.2021 § 81)


Alumnitoiminta

Valmistuttuasi olet Oamkin alumni.  Alumnilla tarkoitetaan henkilöä, joka on opiskellut oppilaitoksessa aiemmin.  Alumnina saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista, yhteistyömahdollisuuksista, vinkkejä jatkuvaan oppimiseen ja ideoita opetuksen kehittämiseen. Saat myös sähköpostiisi neljä kertaa vuodessa Ammatillisen opettajakorkeakoulun oman uutiskirjeen. Uutiskirjeestä saat ajankohtaista tietoa opettajakorkeakoulun toiminnasta, täydennyskoulutuksista ja tulevista tapahtumista!

Lue lisää Oamkin alumnitoiminnasta ja päivitä tarvittaessa yhteystietosi