Opinto-opas


Ohjausta ja neuvontaa »

Ohjausta ja neuvontaa

Opinto-opas on apu omatoimiseen tiedon hankintaan. Voit pyytää ohjausta ja neuvontaa, jos asia edellyttää yksilöllisempää tilanteen huomiointia tai tarvitset tietoa tiettyyn täsmällisempään kysymykseen. Ohjausta ja neuvontaa on mahdollista saada henkilökohtaisena tapaamisena, puhelimitse tai verkon kautta.

Koulutuspalvelut

Oamkin opiskelijapalvelut (ml. opettajakorkeakoulun opiskelijapalvelut) ja kv-palvelut sekä Oulun yliopiston koulutuspalvelut yhdistyivät 1.2.2020. Koulutuspalvelut (KOPA) palvelee Oamkin ja Oulun yliopiston opiskelijoita, hakijoita ja henkilökuntaa.

Koulutuspalvelut ohjaa ja neuvoo sinua muun muassa opiskeluoikeuteen, opintotukeen, vakuutuksiin ja valmistumiseen liittyvissä asioissa. Meiltä saat erilaisia opiskeluun liittyviä asiakirjoja, kuten opiskelutodistuksen tai otteen opintosuorituksista ja valmistuessasi tutkintotodistuksen. Tarjoamme myös korkeakoululiikunta- ja opintopsykologipalveluita.

Koulutuspalveluiden kansainvälisistä palveluista saat tietoa, ohjausta ja neuvontaa liittyen opiskeluun sekä harjoitteluun ulkomailla. Edistämme osaltamme Oamkin ja opiskelijoiden kansainvälistymistä. Vastaamme muun muassa liikkuvuussopimuksista ulkomaisten partnerikorkeakoulujen kanssa, kansainvälisen liikkuvuuden ja liikkuvuusohjelmien koordinoinnista sekä opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuusapurahojen hallinnosta Oamkissa.

Opiskelijakunta OSAKO

Opiskelijakunta OSAKO ajaa opiskelijoidemme etua. Opiskelijakunnalta voit hankkia virallisen opiskelijakortin, joka on samalla OSAKOn jäsenkortti. OSAKO tarjoaa jäsenilleen etuja ja palveluja ja järjestää erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Opiskelijakunnalta saat tukea ja neuvoja erilaisissa opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvissä kysymyksissä.

Kampus-opot

Kampus-opot ohjaavat opiskeluasi ja oppimistasi opintopolun kaikissa vaiheissa sekä tukevat persoonallista kasvuasi ja kehitystäsi. Lisäksi kampus-opot antavat erityisohjausta opiskelijoille, joiden opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä kokonaan.

Kirjasto

Kirjasto tarjoaa oppimista ja opiskelua sekä ammatillista kehittymistä tukevat tilat, kokoelmat ja palvelut. Tietoaineistoa on tarjolla sekä paikallisesti että verkkopalveluiden, yhteistyökirjastojen ja kaukopalvelun kautta. Kirjaston informaatikot antavat kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetusta ryhmille sekä henkilökohtaista tiedonhaun ohjausta.

Koulutusosastot

Opettajatuutori on ryhmänsä lähiohjaaja. Hän tukee ammatillista kasvuasi ja ohjaa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) laadintaa. Tutkintovastaava hyväksyy HOPSit ja laajat hyväksilukemiset.  Opettaja ohjaa opintojaksonsa sisällöllisissä asioissa, sen suorittamisessa ja erilaisten opiskelu- ja oppimismenetelmien käytössä huomioiden vaihtoehtoiset suoritustavat. Hän hyväksyy myös yksittäisen opintojakson hyväksilukemisen. 

IT-palvelut

Oamkin opiskelijana voit käyttää kampuksilla opiskellessasi omaa läppäriäsi Oamkin verkossa, sekä Oamkin opiskelijoiden käyttöön hankkimia koneita ja ohjelmistoja. Oamkilaisena pääset käyttämään useita verkkopalveluita myös kotoasi käsin, aina sähköpostista ja pilvitallennuksesta verkko-opiskeluympäristöihin ja sähköisiin kyselyohjelmistoihin saakka. Pääset kirjautumaan palveluihin henkilökohtaisella Oamkin tunnuksellasi. Kun otat tunnuksen vastaan, sitoudut samalla noudattamaan Oamkin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja käyttöoikeusehtoja. Jos sinulla on IT-ongelmia, etsi ensin vastausta IT-ohjeistamme; jos et löydä niistä apua, lähetä meille IT-tukipyyntö.

Turvallisuus

Turvallisuustyön tarkoituksena on ohjata, opastaa ja avustaa ennaltaehkäisemään onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita.