Koulutuspalvelut - UKK

Opiskeluun liittyvät todistukset ja selvitykset

Kysymys: Haluan opiskelijatodistuksen tai otteen opintosuorituksista, miten toimin?

Vastaus: Saat sähköisesti allekirjoitettuja asiakirjoja omatoimisesti Pepin ylävalikon TILAUKSET-otsikon alta. ​​​​​​Lue lisätietoa sähköisista asiakirjoista. 

 

Kysymys: Haluan Kelan ateriaetukortin, miten toimin?

Vastaus: Voit noutaa nämä koulutuspalveluiden palvelupisteestä (katso tarkemmin palveluajat) tai ottamalla yhteyttä koulutuspalveluiden osoitteeseen study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @)

 

Kysymys: Haluan opiskelija-alennuksen julkisen liikenteen kulkuneuvoissa?

Vastaus: Oamkin opiskelutodistus käy Oulun paikallisliikenteen kausilippujen oston yhteydessä opiskelijaoikeuden todistamiseen, mutta se ei käy esimerkiksi VR:lle tai Matkahuollolle. Katso lisätietoa

 


Ilmoittautuminen

Kysymys: Miten ilmoittaudun seuraavalle lukuvuodelle?

Vastaus: Jos olet jatkava opiskelija, ilmoittaudu 15.4. ja 31.5. välisenä aikana koko seuraavalle lukuvuodelle Pepissä. Mainittuna aikana voit tarvittaessa muuttaa läsnä-/poissaolotietoasi. Lisätietoa opinto-oppaasta.

 

Kysymys: Miten ilmoittaudun lukuvuodelle, kun ilmoittautuminen jäi tekemättä?

Vastaus: Ole yhteydessä Koulutuspalveluiden lähitiimiin study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @), niin tilanteesi tarkistetaan.

 

Kysymys: Olen ilmoittaunut lukuvuodelle, mutta haluaisin vaihtaa ilmoittautumista. Miten voin vaihtaa läsnäolon poissaoloksi tai poissaolon läsnäoloksi?

Vastaus: Jos haluat muuttaa ilmoittautumistietoa lukuvuoden aikana, käytä Läsnä- ja poissaolonmuutoshakemusta. Hakemus palautetaan syyslukukauden osalta viimeistään 15.9. ja kevätlukukauden osalta viimeistään 15.1. Koulutuspalveluiden lähitiimiin study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @).

 

Kysymys: Olen ilmoittanut poissaolevaksi lakisääteisestä syystä. Minne toimitan lakisääteisen syyn todistuksen?

Vastaus: Voit lähettää skannatun ja valokuvatun todistuksen sähköpostilla Koulutuspalveluiden lähitiimiin study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @)

 

Kysymys: Ilmoittauduin viime vuonna opintojaksolle X, mutta en osallistunutkaan sille. Nyt ehtisin opintojaksolle, mutta en voikaan ilmoittautua tulevalle toteutukselle, mistä tämä johtuu?

Vastaus: Edelliseen toteutukseen ilmoittautuminen estää opintojaksolle uudelleen ilmoittautumisen Pepissä. Pyydä edellisen toteutuksen opettajaa poistamaan ilmoittautuminen. Mikäli tämä ei onnistu, ole yhteydessä koulutuspalveluihin.


Valmistuminen

Kysymys: Olen valmistumassa, miten haen tutkintoa?

Vastaus: Tutustu valmistumiseen liittyviin ohjeisiin
 

Kysymys: Miten haen valmistuessani sosiaali- ja terveysalan ammattioikeuksia?

Vastaus: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksesta laillistuksen toimia laillistettuna/nimikesuojattuna sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilönä. Hae välittömästi valmistumisesi jälkeen Valviralta ammattioikeuksia. Lisätietoa opinto-oppaasta.


Opintojen keskeyttäminen

Kysymys: Haluan keskeyttää opinnot, miten toimin?

Vastaus: Jos haluat ilmoittautua poissaolevaksi, voit tehdä sen seuraavan lukukauden alusta alkaen. Katso ohjeet opinto-oppaasta. Mikäli harkitset eroa Oamkista, keskustele ensin asiasta opettajatuutorin, opinto-ohjaajan tai tutkintovastaavan kanssa. Jos päädyt kuitenkin eroamaan, niin täytä eroilmoitus ja palauta se  skannattuna tai valokuvattuna Koulutuspalveluihin osoitteeseen study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @). Lisäohjeita ja eroilmoituslomakkeen löydät opinto-oppaasta.


Muita kysymyksiä

Kysymys: Minulla on kysymys korkeakouluopiskelijan terveydenhuoltomaksuun liittyen. Minne voin olla yhteydessä?

Vastaus: Ammattikorkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa jokaiselta lukukaudelta. Kela ei lähetä maksusta erillistä laskua, vaan se täytyy muistaa maksaa itse. Voit maksaa terveydenhoitomaksun OmaKelassa.

Jos suoritat korkeakoulututkintoa ja olet ilmoittautunut läsnä olevaksi, sinulla on oikeus käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluita.

Lisätietoa maksusta saat Kelalta Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu.

 

Kysymys: Minulla on aiempia opintoja tai osaamista, jonka haluan hyväksilukea tutkintooni. Miten hyväksilukua haetaan?

Vastaus: Opiskelija päättää HOT-prosessin käynnistämisestä ja hän saa siihen ohjausta. Pepissä tehtävään HOT-hyväksilukeminen-hakemukseen opiskelija saa ohjausta tutkintovastaavalta/ suuntautumisvaihtoehtovastaavalta, kampus-opolta, opettajatuutorilta tai opintojakson opettajalta. Lisäksi koulutuspalveluiden henkilöstö neuvoo hakemuksen tekemisessä. 

Lisätietoa opinto-oppaasta.

 

Kysymys: Sukunimeni/etunimeni on vaihtunut tai haluan täydentää henkilötunnustani ja haluaisin muutoksen Peppiin, miten toimin?

Vastaus: Voit käydä Koulutuspalveluiden palvelupisteellä tai lähettää pyynnön muutoksesta study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @) Oamkin opiskelijasähköpostilla. Opiskelija todistaa muutoksen passilla tai kuvallisella henkilötodistuksella (huom! ajokortti ei käy todisteena) ennen kuin muutos tehdään opiskelijatietojärjestelmään. 

 

Kysymys: Haluan vaihtaa kutsumanimeni tai osoitteeni Peppiin. Miten saan ne muutettua?

Vastaus: Voit tehdä muutokset itse Pepissä.