Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Ristiinopiskelu

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija voi hankkia lisää osaamista Oulun yliopiston tarjoamista ristiinopiskeluopinnoista. Vastaavasti Oulun yliopiston opiskelija voi hankkia osaamista Oulun ammattikorkeakoulun tarjoamista ristiinopiskeluopinnoista.  

Ristiinopiskeluopintoihin voivat hakea korkeakoulujen läsnäolevien tutkinto-opiskeljoiden ohella myös saapuneet vaihto-opiskelijat, jos opinto on tarjolla vaihto-opiskelijoille verkostosopimuksessa.

Syksyn 2021 ristiinopiskelutarjonta päivitetään tälle sivulle toukokuun 2021 aikana (katso Opetustarjonta). Kevään 2022 tarjonta julkaistaan myöhemmin syksyn 2021 aikana. 

 • Mitä ristiinopiskelu on?

  Ristiinopiskelulla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijalle tarjottua mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Ristiinopiskelua kuvaavat tarkemmin seuraavat piirteet.

  • Opiskelijalla on kotikorkeakoulussa voimassa oleva opiskeluoikeus, jonka perusteella hän voi suorittaa opintoja kohdekorkeakouluissa. Opiskelijan tulee olla läsnäoleva omassa korkeakoulussaan.
  • Opiskelija voi valita opintoja toisen korkeakoulun tarjonnasta korkeakoulujen sopimalla tavalla.
  • Opiskelijalle rekisteröidään kohdekorkeakouluun määräaikainen opiskeluoikeus opintojen suorittamista varten.
  • Opiskelussa noudatetaan opetuksen järjestävän korkeakoulun sääntöjä.
  • Kohdekorkeakoulu arvioi opintosuoritukset ja rekisteröi ne omaan rekisteriinsä. Kotikorkeakoulun rekisteriin opintosuoritus viedään muualla suoritettuna opintona

  Lisätietoa ristiinopiskelusta: study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @)

 • Hakeminen ristiinopiskeluopintoihin

  Haluatko osallistua ristiinopiskelun kautta Oamkin opintojaksoille? Tervetuloa mukaan! Opetustarjonnan syksylle 2021 löydät tältä sivulta ja hakeminen tapahtuu tällä Webropol-lomakkeella. 

  Toimi näin:
  1.    Tutustu opintotarjontaan (alla) ja suunnittele opintojasi.
  2.    Varmista opintojen sisällyttäminen tutkintoon kotikorkeakoulussasi. Ristiinopiskelun opintojaksot tulee olla sisällytettynä omaan hyväksyttyyn HOPSiisi (viimeistään hyväksilukua hakiessa).
  3.    Hae ristiinopiskelijaksi Webropol-hakemuksella.
  4.    Lue saamasi sähköpostiohjeet ja osallistu opetukseen opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Opiskeluintoa!
  5.    Kun olet suorittanut opintojakson ja opettaja on antanut arvioinnin Peppiin, niin voit tulostaa Pepistä otteen opintosuorituksista. Toimita opintosuoritusote oman tiedekuntasi lähipalveluihin, jossa opinnot siirretään osaksi tutkintoasi. 

  Oamkin opiskelijat ilmoittautuvat Oulun yliopiston tarjoamiin ristiinopiskeluopintoihin yliopiston sivuilta löytyvien ohjeiden mukaan. Ristiinopiskeluopintojen päätteeksi Oamkin opiskelijat hakevat opinnoista hyväksilukua Pepissä HOT-hyväksilukuanomuksella. 
  https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu
   

  Lisätietoa ristiinopiskelusta Koulutuspalveluiden Oamk-lähitiimistä study.oamk@oulu.fi

 • Opetustarjonta

  Informaatioteknologia

  Tietojenkäsittely

  Syksy 2021

  YY00DA07-3004 Social Media Opportunities for Work and Leisure
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 01.08.2021 - 31.07.2022 (non stop kurssi)
  Ilmoittautuminen: Jatkuva
  Toteutusmuoto: Verkkokurssi, itsenäinen työskentely
  Kieli: Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 10 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Jukka Karlström, Teppo Räisänen


  IT00CT39-3001 Content Management Project
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 30.08.2021 - 22.10.2021
  Toteutusmuoto: Lähiopetus
  Kieli: Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettaja: Pekka Ojala


  IT00CT37-3001 Images and Animations
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 30.08.2021 - 22.10.2021
  Toteutusmuoto: Lähiopetus
  Kieli: Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Markus Aalto, Minna Kamula


  IT00CT38-3001 Data Analysis
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 30.08.2021 - 22.10.2021
  Toteutusmuoto: Lähiopetus
  Kieli: Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä


  IT00CT39-3001 Content Management Project
  15 opintopistettä

  Ajoitus: 01.11.2021 - 22.12.2021
  Ilmoittautuminen päättyy: 25.10.2021
  Toteutusmuoto: Lähiopetus
  Kieli: Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Markus Aalto, Pekka Ojala, Raija Westerlund, Teppo Räisänen


  YY00BR00-3026 Concept Creation (Game LAB)
  15 opintopistettä

  Ajoitus: 30.08.2021 - 22.10.2021
  Toteutusmuoto: Lähiopetus, projektityöskentely
  Kieli: Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 10 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Mika Määttä, Matti Viitala, Erkki Nuottila


  YY00BR01-3024 Demo Creation (Game LAB)
  15 opintopistettä

  Ajoitus: 01.11.2021 - 22.12.2021
  Ilmoittautuminen päättyy: 25.10.2021
  Toteutusmuoto: Lähiopetus, projektityöskentely
  Kieli: Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 10 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Mika Määttä, Matti Viitala, Erkki Nuottila


  Oulunyliopiston Business Analytics tutkinto-ohjelman opiskelijoille

  Huom! Kirjaa ilmoittautumislomakkeelle tieto siitä, että olet BAopiskelija.

  KA00DA47-3001 Toolsof Data Analysis
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 30.08.2021 - 22.10.2021
  Toteutusmuoto: Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
  Kieli: Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 45
  Oulun yliopiston Business Analytics tutkinto-ohjelman opiskelijat


  KA00DA50-3001 DataVisualization
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 30.08.2021 - 22.10.2021
  Toteutusmuoto: Verkko-opetus, itsenäinen työskentely
  Kieli: Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 15
  Oulun yliopiston Business Analytics tutkinto-ohjelman TOL:in opiskelijat


  Tieto- ja viestintätekniikka

  Syksy 2021

  ID00BO92-3003 Internet of Things
  15 opintopistettä

  Ajoitus: 30.08.2021 - 22.10.2021
  Toteutusmuoto: Lähiopetus
  Kieli Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Jukka Jauhiainen, Teemu Korpela


  ID00CS44-3001 Web Development Frameworks
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 30.08.2021 - 22.10.2021
  Toteutusmuoto: Lähiopetus
  Kieli Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettaja: Lasse Haverinen


  ID00CS45-3001 Cloud Services
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 30.08.2021 - 22.10.2021
  Toteutusmuoto: Lähiopetus
  Kieli Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettaja: Teemu Korpela


  IN00CS94-3001 Tietoliikenteen sovellusprojekti
  15 op

  Ajoitus: 01.11.2021 - 22.12.2021
  Ilmoittautuminen päättyy: 25.10.2021
  Toteutusmuoto: Lähiopetus
  Kieli: Suomi
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Kari Jyrkkä, Teemu Korpela, Kaija Posio, Raija Westerlund

  Kulttuuri

  MA00BS73-3006 Pedagogical Project
  7 opintopistettä

  Ajoitus: 23.08.2021 - 13.05.2022
  Ilmoittautuminen päättyy: 12.09.2021
  Toteutusmuoto: lähiopetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely
  Kieli: Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 10 (musiikkikasvatus, varhaiskasvatus, luokanopettajakoulutus)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Outi Nissi, Jaana Sariola, Jussi Tuohino


  M2071MS-3012 Body Care of a Musician
  3 opintopistettä

  Ajoitus: 23.08.2021 - 19.12.2021
  Ilmoittautuminen päättyy: 29.08.2021
  Toteutusmuoto: lähiopetus, itsenäinen työskentely
  Kieli: Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 10 (musiikkikasvatus, varhaiskasvatus, luokanopettajakoulutus)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettaja: Outi Nissi, Outi Räsänen


  MM00DA41-3001 Harjoitusoppilaan opinnot syksy 2021
  3–10 opintopistettä

  Ajoitus: 23.08.2021 - 17.12.2021
  Ilmoittautuminen: haku musiikkikoulu Johtosävelen kautta 31.8.2021 mennessä.
  Toteutusmuoto: lähiopetus, itsenäinen työskentely
  Kieli: Suomi
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettaja: Jaana Sariola

  Ristiinopiskelun ilmoittautumislomakkeen lisäksi, täytä hakulomake musiikkikoulu Johtosävelen verkkosivuilta. Opiskelijan tulee tarkistaa, hyväksytäänkö harjoitusoppilaan opinnot oman tutkinto-ohjelman vapaasti valittaviin opintoihin ja minkä verran niitä voidaan sisällyttää vapaasti valittavien opintojen opintopisteisiin. Jos harjoitusoppilaan opinnot voi sisällyttää oman alan opintoihin, ovat ne maksuttomia.


  Tekniikka

  TF00BO19-3005 Water Supply Simulation and Construction
  5 opintospistettä

  Ajoitus: 23.08.2021 - 19.12.2021
  Ilmoittautuminen päättyy 15.09.2021
  Toteutusmuoto: Lähiopetus
  Kieli: Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö 5 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Opettaja: Mohamed Asheesh


  TF00BO17-3005 Hydromekaniikka ja vesitekniikka
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 30.08.2021 - 18.12.2021
  Ilmoittautuminen päättyy 15.09.2021
  Toteutusmuoto: Lähiopetus
  Kieli: Suomi
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö 5 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Opettaja: Mohamed Asheesh


  TF00BO21-3002 Vedenkäsittely ja jäteveden puhdistus
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 30.08.2021 - 31.12.2021
  Ilmoittautuminen päättyy 15.09.2021
  Toteutusmuoto: Lähiopetus
  Kieli: Suomi
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö 5 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Opettaja: Mohamed Asheesh

  Liiketalous

  KM00DC18 Basics of Finnish at Work

  5 opintopistettä
  Ajoitus: 06.09.2021 - 15.10.2021
  Toteutusmuoto: Verkko-opetus
  Kieli: Suomi
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 10
  Opettajat: Katri Kosonen
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Ei

  Avanto-yrittäjyysohjelma
  Avanto-yrittäjyysohjelmassa opit yrittäjämäisen tavan tehdä töitä. Valmentajiltamme saat apua ja konkreettisia neuvoja itsesi työllistämiseksi. Voit hakea mukaan ohjelmaamme silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii.

  Avanto-yrittäjyysohjelma toteutetaan osana opintojasi. Työmäärästä ja tarpeesta riippuen ohjelman laajuus on 3-10 opintopistettä. Opintopisteiden ohella takaamme, että opit hyödyllisiä taitoja niin yrittäjyyttä kuin työelämääkin varten. Oleellista on selvittää liikeideasi potentiaali johtipa se sitten yrittäjyyteen tai ei.

  Lue lisää Avanto-yrittäjyysohjelmasta ja hae mukaan!

  Huom.! Täytä Avanto-yrittäjyysohjelman oma hakulomake, sekä ristiinopiskelun hakemuslomake!

 • Opiskelijatunnukset ristiinopiskelijalle

  Tarvitset opiskelijatunnuksen eli students.oamk.fi-käyttäjätunnuksen, jotta voit käyttää Oamkin verkkopalveluita (esim. sähköposti, pilvitallennustilat ja verkko-opiskeluympäristöt). Kun otat tunnuksen käyttöön, sitoudut samalla noudattamaan Oamkin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja hyväksyt samalla käyttöehdot. Tunnukset noudetaan Suomi.fi-palvelusta. Lisätietoa tunnusten noutamisesta saat hyväksymiskirjeessä.

  Samat käyttäjätunnukset käyvät kaikkiin Oamkin järjestelmiin, kuten opiskelijaintra Oivaan, Oamkin Moodleen (verkko-opiskeluympäristö) ja Peppiin (Oamkin opiskelijahallintajärjestelmä). Pääset helposti sähköisiin järjestelmiin laajennetun Opinto-oppaan pääsivulta.

  Opintojaksoilla opettajat käyttävät yleensä sähköpostia tiedottamiseen, joten muista tarkistaa sähköpostisi säännöllisesti. Huom! Office 365 -palveluun kirjaudutaan sähköpostiosoitteella (ktunnus@students.oamk.fi), kun taas esimerkiksi Moodleen ja Oivaan kirjaudutaan pelkällä käyttäjätunnuksella (jätetään siis sähköpostin loppuosa @students.oamk.fi pois).

  IT-ohjeita löydät osoitteesta: it.oamk.fi

  Lisätietoa ristiinopiskelun yleisistä asioista Koulutuspalveluiden Oamk-lähitiimistä: study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @). Opintojakson asioihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

 • Oulun yliopiston tarjonta Oamkin opiskelijalle

  Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat hakea ristiinopiskeluopintoihin Oulun yliopistoon. Oulun yliopiston ristiinopiskelutarjonta ja hakulomake Oamkin opiskelijoille löytyvät yliopiston verkkosivuilta: www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu

  Ristiinopiskeluopintojen sisällyttäminen opintoihin
  Kun olet osallistunut ristiinopiskeluopintoihin ja saanut opinnoista arvioinnin sekä opintosuoritusotteen, voit hakea opintojen hyväksilukua Pepissä. Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (HOT) kautta saat ristiinopiskeluopinnot osaksi tutkintoasi. Huomioi, että opintojakson tulee olla kirjattuna HOPSissasi ennen hyväksiluvun hakemista.
  Täältä löydät ohjeet HOT hyväksilukemiseen

  Lisätietoa ristiinopiskelusta Koulutuspalveluiden Oamk-lähitiimistä study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @)

Sivusta vastaa: Eija Kempas  |  Päivitetty viimeksi: 25.8.2021