Ristiinopiskelu

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija voi hankkia lisää osaamista Oulun yliopiston tarjoamista ristiinopiskeluopinnoista. Vastaavasti Oulun yliopiston opiskelija voi hankkia osaamista Oulun ammattikorkeakoulun tarjoamista ristiinopiskeluopinnoista.  

Ristiinopiskeluopintoihin voivat hakea korkeakoulujen läsnäolevien tutkinto-opiskeljoiden ohella myös saapuneet vaihto-opiskelijat, jos opinto on tarjolla vaihto-opiskelijoille verkostosopimuksessa.

Ajankohtainen ristiinopiskeluopintojen tarjonta päivitetään tälle sivulle. Lisätietoja saat Koulutuspalveluista study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @).

 • Mitä ristiinopiskelu on?

  Ristiinopiskelulla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijalle tarjottua mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Ristiinopiskelua kuvaavat tarkemmin seuraavat piirteet.

  • Opiskelijalla on kotikorkeakoulussa voimassa oleva opiskeluoikeus, jonka perusteella hän voi suorittaa opintoja kohdekorkeakouluissa. Opiskelijan tulee olla läsnäoleva omassa korkeakoulussaan.
  • Opiskelija voi valita opintoja toisen korkeakoulun tarjonnasta korkeakoulujen sopimalla tavalla.
  • Opiskelijalle rekisteröidään kohdekorkeakouluun määräaikainen opiskeluoikeus opintojen suorittamista varten.
  • Opiskelussa noudatetaan opetuksen järjestävän korkeakoulun sääntöjä.
  • Kohdekorkeakoulu arvioi opintosuoritukset ja rekisteröi ne omaan rekisteriinsä. Kotikorkeakoulun rekisteriin opintosuoritus viedään muualla suoritettuna opintona

  Lisätietoa ristiinopiskelusta: study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @)

 • Hakeminen ristiinopiskeluopintoihin

  Haluatko osallistua ristiinopiskelun kautta Oamkin opintojaksoille? Tervetuloa mukaan! Ajankohtaisen opetustarjonnan löydät tältä sivulta. Hakeminen ristiinopiskeluopintoihin tapahtuu tällä Webropol-lomakkeella. 

  Toimi näin:
  1.    Tutustu opintotarjontaan (alla) ja suunnittele opintojasi.
  2.    Varmista opintojen sisällyttäminen tutkintoon kotikorkeakoulussasi. Ristiinopiskelun opintojaksot tulee olla sisällytettynä omaan hyväksyttyyn HOPSiisi (viimeistään hyväksilukua hakiessa).
  3.    Hae ristiinopiskelijaksi Webropol-hakemuksella.
  4.    Lue saamasi sähköpostiohjeet ja osallistu opetukseen opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Opiskeluintoa!
  5.    Kun olet suorittanut opintojakson ja opettaja on antanut arvioinnin Peppiin, niin voit tulostaa Pepistä otteen opintosuorituksista. Toimita opintosuoritusote oman tiedekuntasi lähipalveluihin, jossa opinnot siirretään osaksi tutkintoasi. 

  Oamkin opiskelijat ilmoittautuvat Oulun yliopiston tarjoamiin ristiinopiskeluopintoihin yliopiston sivuilta löytyvien ohjeiden mukaan. Ristiinopiskeluopintojen päätteeksi Oamkin opiskelijat hakevat opinnoista hyväksilukua Pepissä HOT-hyväksilukuanomuksella. 
  https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu
   

  Lisätietoa ristiinopiskelusta Koulutuspalveluiden Oamk-lähitiimistä study.oamk@oulu.fi

 • Opetustarjonta

  Kesäopinnot

  YY00BN06-3007 Ympäristövastuullisuus

  5 opintopistettä

  Ajoitus: 01.06.2022 - 07.08.2022
  Ilmoittautuminen päättyy 31.05.2022
  Toteutusmuoto: Verkko-opinnot, itsenäinen työskentely, Moodle
  Kieli: Suomi
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 25 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettaja: Teija Harju

  Ympäristövastuullisuuden opintojakso on osa Oulun yliopiston Kestävän kehityksen sivuainetta (25 op).

  Informaatioteknologia


  YY00DA07-3004 Social Media Opportunities for Work and Leisure
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 01.08.2021 - 31.07.2022 (non stop kurssi)
  Ilmoittautuminen: Jatkuva
  Toteutusmuoto: Verkkokurssi, itsenäinen työskentely
  Kieli: Englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 10 (opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Jukka Karlström, Teppo Räisänen


  ID00BO92-3003 Internet of Things
  15 opintopistettä

  Ajoitus:
  Ilmoittautuminen:
  Toteutusmuoto: Lähiopetus ja verkko-opetus
  Kieli: englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (Valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat:


  ID00CS49-3002 Web- and Hybrid Technologies in Mobile Programming
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 09.01.2023 - 05.03.2023
  Ilmoittautuminen: 12.12.2022 - 15.01.2023
  Toteutusmuoto: Lähiopetus ja verkko-opetus
  Kieli: englanti
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (Valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Teemu Korpela


  IN00CS94-3002 Tietoliikenteen sovellusprojekti
  15 opintopistettä

  Ajoitus: 31.10.2022 - 23.12.2022
  Ilmoittautuminen: 01.10.2022 - 30.10.2022
  Toteutusmuoto: Lähiopetus ja verkko-opetus
  Kieli: suomi
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (Valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Teemu Korpela, Kari Jyrkkä, Tuula Hopeavuori, Raija Westerlund


  IN00CT10-3003 Mobiilikehitysprojekti
  15 opintopistettä

  Ajoitus: 31.10.2022 - 23.12.2022
  Ilmoittautuminen: 01.10.2022 - 13.11.2022
  Toteutusmuoto: Lähiopetus ja verkko-opetus
  Kieli: suomi
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (Valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Eino Niemi, Tuula Hopeavuori, Ilpo Virtanen, Raija Westerlund

  Kulttuuri

  MM00DA42-3001 Harjoitusoppilaan opinnot kevät 2022

  3-10 opintopistettä

  Ajoitus: 03.01.2022 - 15.05.2022
  Toteutusmuoto: Lähiopetus, itsenäinen työskentely
  Kieli: Suomi
  Ilmoittautuminen: haku Musiikkikoulu Johtosävelen kautta
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Jaana Sariola

  Ristiinopiskelun ilmoittautumislomakkeen lisäksi, täytä hakulomake musiikkikoulu Johtosävelen verkkosivuilta. Opiskelijan tulee tarkistaa, hyväksytäänkö harjoitusoppilaan opinnot oman tutkinto-ohjelman vapaasti valittaviin opintoihin ja minkä verran niitä voidaan sisällyttää vapaasti valittavien opintojen opintopisteisiin. Jos harjoitusoppilaan opinnot voi sisällyttää oman alan opintoihin, ne ovat maksuttomia.


  Tekniikka

  TW00CI35-3003 Kolmivaihejärjestelmät
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 01.08.2022 - 31.12.2022
  Ilmoittautuminen: 02.07.2022 - 11.09.2022
  Toteutusmuoto: Lähiopetus ja verkko-opetus
  Kieli: suomi
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (Valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Esa Silomaa


  TW00BP98-3007 Sähkökoneiden perusteet
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 01.01.2023 - 07.05.2023
  Ilmoittautuminen: 02.12.2022 - 11.01.2023
  Toteutusmuoto: Lähiopetus ja verkko-opetus
  Kieli: suomi
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (Valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Heikki Kurki


  TW00CI96-3003 Kiinteistön sähköverkot
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 01.01.2023 - 07.05.2023
  Ilmoittautuminen: 02.12.2022 - 11.01.2023
  Toteutusmuoto: Lähiopetus ja verkko-opetus
  Kieli: suomi
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (Valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Marko Kukkola


  TW00CI91-3004 Sähköenergian tuotanto
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 01.08.2022 - 31.12.2022
  Ilmoittautuminen: 02.07.2022 - 11.08.2022
  Toteutusmuoto: Lähiopetus ja verkko-opetus
  Kieli: suomi
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (Valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Ismo Pitkänen


  T176205-3008 Sähkönjakelutekniikka
  5 opintopistettä

  Ajoitus: 01.08.2022 - 31.12.2022
  Ilmoittautuminen: 02.07.2022 - 11.08.2022
  Toteutusmuoto: Lähiopetus ja verkko-opetus
  Kieli: suomi
  Ristiinopiskelijoiden kiintiö: 5 (Valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.)
  Avoin vaihto-opiskelijoille: Kyllä
  Opettajat: Marko Kukkola

  Liiketalous

  Oamk Yrityshautomo

  Oamk Yrityshautomossa opit yrittäjämäisen tavan tehdä töitä. Valmentajiltamme saat apua ja konkreettisia neuvoja itsesi työllistämiseksi. Voit hakea mukaan ohjelmaamme silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii.

  Oamk Yrityshautomo-opinnot toteutetaan osana opintojasi. Työmäärästä ja tarpeesta riippuen ohjelman laajuus on 3-10 opintopistettä. Opintopisteiden ohella takaamme, että opit hyödyllisiä taitoja niin yrittäjyyttä kuin työelämääkin varten. Oleellista on selvittää liikeideasi potentiaali johtipa se sitten yrittäjyyteen tai ei.

  Lue lisää Oamk Yrityshautomosta ja hae mukaan!

  Huom.! Täytä Oamk Yrityshautomon oma hakulomake, sekä ristiinopiskelun hakemuslomake!

 • Opiskelijatunnukset ristiinopiskelijalle

  Tarvitset opiskelijatunnuksen eli students.oamk.fi-käyttäjätunnuksen, jotta voit käyttää Oamkin verkkopalveluita (esim. sähköposti, pilvitallennustilat ja verkko-opiskeluympäristöt). Kun otat tunnuksen käyttöön, sitoudut samalla noudattamaan Oamkin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja hyväksyt samalla käyttöehdot. Tunnukset noudetaan Suomi.fi-palvelusta. Lisätietoa tunnusten noutamisesta saat hyväksymiskirjeessä.

  Samat käyttäjätunnukset käyvät kaikkiin Oamkin järjestelmiin, kuten opiskelijaintra Oivaan, Oamkin Moodleen (verkko-opiskeluympäristö) ja Peppiin (Oamkin opiskelijahallintajärjestelmä). Pääset helposti sähköisiin järjestelmiin laajennetun Opinto-oppaan pääsivulta.

  Opintojaksoilla opettajat käyttävät yleensä sähköpostia tiedottamiseen, joten muista tarkistaa sähköpostisi säännöllisesti. Huom! Office 365 -palveluun kirjaudutaan sähköpostiosoitteella (ktunnus@students.oamk.fi), kun taas esimerkiksi Moodleen ja Oivaan kirjaudutaan pelkällä käyttäjätunnuksella (jätetään siis sähköpostin loppuosa @students.oamk.fi pois).

  IT-ohjeita löydät osoitteesta: https://ict.oulu.fi/

  Lisätietoa ristiinopiskelun yleisistä asioista Koulutuspalveluiden Oamk-lähitiimistä: study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @). Opintojakson asioihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

 • Oulun yliopiston tarjonta Oamkin opiskelijalle

  Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat hakea ristiinopiskeluopintoihin Oulun yliopistoon. Oulun yliopiston ristiinopiskelutarjonta ja hakulomake Oamkin opiskelijoille löytyvät yliopiston verkkosivuilta: www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu

  Ristiinopiskeluopintojen sisällyttäminen opintoihin
  Kun olet osallistunut ristiinopiskeluopintoihin ja saanut opinnoista arvioinnin sekä opintosuoritusotteen, voit hakea opintojen hyväksilukua Pepissä. Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (HOT) kautta saat ristiinopiskeluopinnot osaksi tutkintoasi. Huomioi, että opintojakson tulee olla kirjattuna HOPSissasi ennen hyväksiluvun hakemista.
  Täältä löydät ohjeet HOT hyväksilukemiseen

  Lisätietoa ristiinopiskelusta Koulutuspalveluiden Oamk-lähitiimistä study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @)