Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Ristiinopiskelu

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija voi hankkia lisää osaamista Oulun yliopiston tarjoamista ristiinopiskeluopinnoista. Vastaavasti Oulun yliopiston opiskelija voi hankkia osaamista Oulun ammattikorkeakoulun tarjoamista ristiinopiskeluopinnoista.  

Ristiinopiskeluopintoihin voivat hakea korkeakoulujen läsnäolevien tutkinto-opiskeljoiden ohella myös saapuneet vaihto-opiskelijat, jos opinto on tarjolla vaihto-opiskelijoille verkostosopimuksessa.

Mitä ristiinopiskelu on?

Ristiinopiskelulla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijalle tarjottua mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Ristiinopiskelua kuvaavat tarkemmin seuraavat piirteet.

 • Opiskelijalla on kotikorkeakoulussa voimassa oleva opiskeluoikeus, jonka perusteella hän voi suorittaa opintoja kohdekorkeakouluissa. Opiskelijan tulee olla läsnäoleva omassa korkeakoulussaan.
 • Opiskelija voi valita opintoja toisen korkeakoulun tarjonnasta korkeakoulujen sopimalla tavalla.
 • Opiskelijalle rekisteröidään kohdekorkeakouluun määräaikainen opiskeluoikeus opintojen suorittamista varten.
 • Opiskelussa noudatetaan opetuksen järjestävän korkeakoulun sääntöjä.
 • Kohdekorkeakoulu arvioi opintosuoritukset ja rekisteröi ne omaan rekisteriinsä. Kotikorkeakoulun rekisteriin opintosuoritus viedään muualla suoritettuna opintona

Oamkin tarjonta Oulun yliopiston opiskelijalle

Hakemuslomake Oulun ammattikorkeakoulun ristiinopiskeluopintoihin

Oamkin ristiinopiskelutarjonta

Toimi näin:

 1. Katso opetustarjonta ja suunnittele opintojasi.
 2. Varmista opintojen sisällyttäminen tutkintoon kotikorkeakoulussasi. Ristiinopiskelun opintojaksot tulee olla sisällytettynä omaan hyväksyttyyn HOPSiisi (viimeistään hyväksilukua hakiessa).
 3. Hae ristiinopiskelijaksi webropol-hakemuksella.
 4. Lue saamasi sähköpostiohjeet ja osallistu opetukseen opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Opiskeluintoa!
 5. Kun olet suorittanut opintojakson ja opettaja on antanut arvioinnin Peppiin, tulosta opintosuoritusotteesi Opintopolku –palvelusta. Kirjautumista varten sinun tulee tunnistautua palveluun pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Suoritusmerkinnän siirtymisessä Oma Opintopolku -sivustolle on kahden päivän viive.
 6. Kun olet ladannut tai tulostanut opintosuoritusoteen, toimita se oman tiedekuntasi lähipalveluihin. Ristiinopiskeluopinnot siirretään Oulun yliopiston Oodiin ja osaksi tutkintoasi.

Opiskelijatunnukset

Tarvitset opiskelijatunnuksen eli students.oamk.fi-käyttäjätunnuksen, jotta voit käyttää Oamkin verkkopalveluita (esim. sähköposti, pilvitallennustilat ja verkko-opiskeluympäristöt). Kun otat tunnuksen käyttöön, sitoudut samalla noudattamaan Oamkin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja hyväksyt samalla käyttöehdot. Tunnukset noudetaan Suomi.fi -palvelusta. Lisätietoa tunnusten noutamisesta saat hyväksymiskirjeessä.

Samat käyttäjätunnukset käyvät kaikkiin Oamkin järjestelmiin, kuten opiskelijaintra Oivaan, Oamkin Moodleen (verkko-opiskeluympäristö) ja Peppiin (Oamkin opiskelijahallintajärjestelmä). Pääset helposti sähköisiin järjestelmiin laajennetun Opinto-oppaan pääsivulta.

Opintojaksoilla opettajat käyttävät yleensä sähköpostia tiedottamiseen, joten muista tarkistaa sähköpostisi säännöllisesti. Huom! Office 365 -palveluun kirjaudutaan sähköpostiosoitteella (ktunnus#students.oamk.fi (korvaa # -> @)), kun taas esimerkiksi Moodleen ja Oivaan kirjaudutaan pelkällä käyttäjätunnuksella (jätetään siis sähköpostin loppuosa @students.oamk.fi pois).

IT-ohjeita löydät osoitteesta: it.oamk.fi

Lisätietoa ristiinopiskelun yleisistä asioista Koulutuspalveluiden Oamk-lähitiimistä: study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @). Opintojakson asioihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä opintojakson opettajaan.

Oulun yliopiston tarjonta Oamkin opiskelijalle

Oulun yliopiston ristiinopiskelutarjonta ja hakulomake Oamkin opiskelijoille: www.oulu.fi/opiskelijalle/ristiinopiskelu

Sivusta vastaa: Eija Kempas  |  Päivitetty viimeksi: 5.11.2020