Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opintojen aloituslukuvuosi:

Tälle sivulle on listattu

Voit tarkastella eri vuosien opetussuunnitelmia vaihtamalla opintojen aloituslukuvuoden.


Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Opetussuunnitelma kertoo lukuvuosittaisen opintojen etenemisen opintojaksoineen. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS) voit suunnata opintoja urasuunnitelmasi mukaisesti.

Osaamisalueet kertovat millaista osaamista tutkinto-ohjelman opintojaksot tuottavat.

Tietoa koulutuksesta -osiossa kerrotaan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteista, koulutuksen toteuttamisesta sekä ammattitehtävistä.


Ammattikorkeakoulututkinnot


Korosta:  
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma
Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma
Viestinnän tutkinto-ohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Degree Programme in International Business
Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma
Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma, keväällä 2020 alkava koulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Ensihoidon tutkinto-ohjelma
Fysioterapian tutkinto-ohjelma
Hoitotyön tutkinto-ohjelma
Optometrian tutkinto-ohjelma
Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Sosiaalialan tutkinto-ohjelma
Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma
Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Degree Programme in Information Technology
Energiatekniikan tutkinto-ohjelma
Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma
Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
Talotekniikan tutkinto-ohjelma
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma


Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Degree Programme in Education Entrepreneurship
Taiteen tekijän ja kehittäjän tutkinto-ohjelma
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma
Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Autoalan tutkinto-ohjelma (keväällä 2020 alkava koulutus)
Hitsausalan tutkinto-ohjelma (keväällä 2020 alkava koulutus)
Talotekniikan tutkinto-ohjelma (keväällä 2020 alkava koulutus)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma
Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma
Kuntoutuksen erityisasiantuntijan tutkinto-ohjelma
Laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan tutkinto-ohjelma


Erikoistumiskoulutukset

Luonnonvara-ala
Biotalouden erikoistumiskoulutus
Sosiaali- ja terveysala
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus (keväällä 2020 alkava koulutus)
Haavahoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus
Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus
Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutus (keväällä 2020 alkava koulutus)
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan erikoistumiskoulutus
Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketjuSivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 3.3.2020