Opetussuunnitelmat

Opintojen aloituslukuvuosi:

Tälle sivulle on listattu

Voit tarkastella eri vuosien opetussuunnitelmia vaihtamalla opintojen aloituslukuvuoden.


Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Opetussuunnitelma kertoo lukuvuosittaisen opintojen etenemisen opintojaksoineen. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS) voit suunnata opintoja urasuunnitelmasi mukaisesti.

Osaamisalueet kertovat millaista osaamista tutkinto-ohjelman opintojaksot tuottavat.

Tietoa koulutuksesta -osiossa kerrotaan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteista, koulutuksen toteuttamisesta sekä ammattitehtävistä.


Ammattikorkeakoulututkinnot


 

Korosta:   
 |   

Informaatioteknologia

Kulttuuri

Liiketalous

Luonnonvara

Sosiaali- ja terveysala

Tekniikka


Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Informaatioteknologia

Kulttuuri

Liiketalous

Luonnonvara

Sosiaali- ja terveysala

Tekniikka


Erikoistumiskoulutukset

Sosiaali- ja terveysala

Ammatillinen opettajakorkeakoulu