Opetussuunnitelmat

OPETUSSUUNNITELMA


ENERGIATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA

 
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT180
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 
 
YHTEISET PERUS- JA AMMATTIOPINNOT142
 
 
Kielet ja viestintä15

Valintaan englannin tai saksan kieli 6 op.

T010103 Puhe- ja kirjoitusviestintä 3                 3
T010203 Asiantuntijaviestintä             2 1   3
T020103 Ruotsin kieli 3                 3
T030103 Englannin kieli 1     3             3
T030203 Englannin kieli 2       3           3
T040103 Saksan kieli 1     3             3
T040203 Saksan kieli 2       3           3
 
Matematiikka15
T051004 Matematiikka 1 4                 4
T051104 Matematiikka 2   4               4
T051204 Sovellettu matematiikka 1     4             4
T051303 Sovellettu matematiikka 2       3           3
 
Fysiikka ja kemia16
T062103 Fysiikka 1 3                 3
T062204 Fysiikka 2   4               4
T062303 Fysiikka 3     3             3
T062403 Fysiikan laboratoriotyöt     3             3
T070103 Kemia 3                 3
 
Yleinen tietotekniikka7
T080104 Tietojärjestelmien käyttö ja sovellusohjelmat 4                 4
T600203 CAD-piirustus   3               3
 
Yrittäjyys ja talous11
T090104 Yritystalous   4               4
T090403 Johtamisoppi       3           3
T090204 Liiketoiminnan kehittäminen     4             4
 
Energiatekniikan ammatilliset perusopinnot30
T690103 Työturvallisuus   3               3
T619003 Materiaalitekniikka     3             3
T340604 Energiatekniikka 4                 4
T619103 Ydintekniikka       3           3
T700404 Sähkötekniikan perusteet   4               4
T619204 Automaatiotekniikan perusteet     4             4
T619503 Bioenergian tuotannon perusteet       3           3
T650203 Mittaustekniikka 3                 3
T650403 Mittaustekniikka 2   3               3
 
ENERGIATEKNIIKAN SYVENTäVäT AMMATTIOPINNOT62
 
 
Lämpö- ja virtaustekniikka12
T630103 Termodynamiikka     3             3
T630203 Virtaustekniikka       3           3
T630303 Lämmönsiirtotekniikka       3           3
T350403 Koneoppi 1         3         3
 
Suunnittelu 112
T610103 Mekaniikka ja lujuusoppi       3           3
T350703 Teollisuusputkistot         3         3
T310203 3D-CAD 1       3           3
T310303 3D-CAD 2         3         3
 
Energiaratkaisut12
T621103 Bioenergian tuotantoketjun suunnittelu         3         3
T670403 Kylmätekniikka 1         3         3
T621206 Kaukolämmitys             6     6
 
Energiatekniset laitokset12
T621306 Höyrykattilat           6       6
T620403 LVI-laitosten mittaukset 2         3         3
T350503 Koneoppi 2           3       3
 
Energiasuunnitteluprojekti14
T630009 Energiatekniikan projekti           9       9
T619505 Hybridijärjestelmät           5       5
 
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT24
 
 
Lämpövoimatekniikka12
T621203 Paineastiasuunnittelu           3       3
T621214 Lämpövoimaprosessit         4         4
T350205 Energialaitokset               5   5
 
Prosessit ja mittaukset12
T621213 Korroosionesto           3       3
T621224 Polttoaineet ja palaminen         4         4
T621215 Vedenkäsittely ja analytiikka             5     5
 
Sähkö- ja automaatiotekniikka12
T611103 Vaihtosähköpiirit 1           3       3
T611203 Sähkökoneet             3     3
T320003 Elektroniikan perusteet         3         3
T611403 Digitaalitekniikka ja ohjauslogiikat           3       3
 
Kiinteistöautomaatio12
T103203 Johdatus tietoliikennetekniikkaan             3     3
T113103 Kenttäväylät             3     3
T616303 Valvomot ja käyttöliittymät             3     3
T160103 Hajautettu rakennusautomaatio               3   3
 
Kylmätekniikka ja instrumentointi12
T141104 Instrumentointi           4       4
T670504 Kylmätekniikka 2             4     4
T690304 Kylmälaitosten rakentaminen               4   4
 
Ympäristöanalytiikka12
T622208 Maaperä-, vesi- ja ilma-analytiikka             8     8
T622304 Ympäristömikrobiologia           4       4
 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 
Y00044F Demola -projekti                   3
 
Koulutusohjelmaan suositeltavat vapaasti valittavat opinnot
T324303 Kunnossapitotekniikka 2                   3
T324203 Kunnossapitotekniikka 1                   3
T690403 Lämmönsiirron ja virtaustekniikan jatkokurssi                   3
T332103 Polttomoottoritekniikka 1                   3
T630403 Rakennusten energiatalous                   3
 
Tekniikan yksikön yhteiset vapaasti valittavat opinnot

Voidaan valita vapaasti valittaviin opintoihin henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Katso: oiva.oamk.fi/otek/?osio=valinnaiset

 
Studies Abroad

Ulkomaanopintoja voidaan hyväksilukea/korvata vapaasti valittaviin opintoihin henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

 
AMMATTITAITOA EDISTäVä HARJOITTELU30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla.(Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 
T008130 Harjoittelu 4 4 4 4 4 3 4 3   30
 
OPINNäYTETYö15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.(Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 
T009015 Opinnäytetyö             5 10   15
 
OPINNOT YHTEENSä240
 
OPINTOVUOSI 1   2   3   4    5   
LUKUKAUSI 1 2 3 4 5 6 7 8  9  op
 


Koulutusohjelman kaikkien opintojaksojen kuvaukset (sivun latautuminen saattaa kestää 1 - 2 minuuttia)