Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 114
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OPISKELU- JA VIESTINTÄOPINNOT 15
YY00BB29 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 3                   3
YY00BB66 Asiantuntijaviestintä 3                   3
7T00DA38 Professional English Communication for Health and Social Care       3             3
7T00DA37 Yrkessvenska för hälsovård och det sociala området     3               3
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet             3       3
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTEET 6
Näytä/piilota kuvaus


O0022ST Lääketieteen perusteet   3                 3
O1001ST Ensiapu     3               3
O1002ST First Aid                     3
TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA JOHTAMISOPINNOT 18
Näytä/piilota kuvaus


YY00BB74 Työyhteisötaidot             3       3
YY00BH05 Work Community Skills             3       3
SU00BQ14 Tutkiva kehittäminen       5 3 2         10
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen   5                 5
IHMINEN BIOANALYTIIKAN TUTKIMUSKOHTEENA 14
O0019ST Yleinen anatomia ja -fysiologia   3                 3
O1001BA Solubiologian, biokemian ja perinnöllisyyden perusteet 5                   5
O1054BA Veri ja immuunijärjestelmä   3                 3
O0011ST Farmakologia ja toksikologia 3                   3
BIOANALYTIIKAN MENETELMÄT I 18
O1055BA Analytiikan ja vierianalytiikan perusteet   3                 3
O1003BA Kemian perusteet 3                   3
O1004BA Fysiikan perusteet 3                   3
O1005BA Laboratoriotekniikka ja instrumentaatio I 3                   3
O1006BA Laboratoriotekniikka ja instrumentaatio II   3                 3
O1008BA Näytteenottotoiminta 3                   3
BIOANALYTIIKAN MENETELMÄT II 27
O1014BA Hematologia ja verensiirtotoiminta       4             4
O1012BA Kliininen kemia     3               3
O1048BA Mikrobiologia I   3                 3
O1018BA Diagnostinen histopatologia ja sytologia       5             5
O1039BA Molekyylibiologian ja geenitekniikan perusteet     3               3
O1045BA Kliininen fysiologia ja neurofysiologia I         3           3
O1023BA Isotooppitutkimukset ja säteilysuojelu         1,5 1,5         3
O1024BA Laboratoriotutkimusten käyttö ihmisen terveydentilan arvioinnissa             3       3
OHJAUS-, LAATU- JA JOHTAMISOPINNOT LABORATORIOTOIMINNASSA 10
O1053BA Asiakaslähtöisyys laboratoriotoiminnassa ja vierianalytiikassa 5                   5
O1063BA Laboratorion toiminnanohjaus ja laatutoiminta             5       5
BIOANALYTIIKAN VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 6
Bioanalytiikan menetelmät III 6
O1040BA Vierianalytiikka           3         3
O1043BA Näytteenottotoiminnan asiantuntija           3         3
O1051BA Molekyylibiologia ja geenitekniikka I           3         3
O1052BA Molekyylibiologia ja geenitekniikka II           3         3
7B00BH89 Molecular Biology and Gene Technology I           3         3
7B00BH87 Molecular Biology and Gene Technology II           3         3
O1041BA Hematologian syventävät opinnot           3         3
O1047BA Verensiirtotoiminnan syventävät opinnot           3         3
O1042BA Diagnostinen histopatologia ja sytologia II           3         3
O1046BA Kliininen fysiologia ja neurofysiologia II           3         3
O0037ST Ammatillisen osaamisen laajentaminen ja kehittäminen           3         3
7B00BH06 Mikrobiologia II           3         3
7B00BH07 Mikrobiologia III           3         3
7B00BI85 Microbiology IV           3         3
7Y00BH28 Extension and Advancement of the Professional Skills           3         3
7Y00BM49 Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tietotekniikka                     3
OQ00CU98 PET-CT Examinations             3       3
OQ00CT64 PET-TT-tutkimusten harjoittelu           6         3
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
AMMATILLISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN I 33
O1056BA Analytiikan ja vierianalytiikan harjoitukset   4                 4
O1007BA Laboratoriotekniikan ja instrumentaation harjoitukset   3                 3
O1009BA Näytteenottotoiminnan harjoitukset 2 2                 4
O1013BA Kliinisen kemian harjoitukset     3               3
O1015BA Hematologian ja verensiirtotoiminnan harjoitukset       5             5
O1017BA Mikrobiologian harjoitukset   3                 3
O1019BA Diagnostisen histopatologian ja sytologian harjoitukset       4             4
O1021BA Kliinisen fysiologian harjoitukset         1,5 1,5         3
Vaihtoehtoiset opinnot 4
Näytä/piilota kuvaus


O1022BA Molekyylibiologian, geenitekniikan ja perinnöllisyyden harjoitukset                     4
O1032BA Methods of Molecular Biology, Gene Technology and Genetics       4             4
AMMATILLISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN II 42
Näytä/piilota kuvaus


O1028BA Bioanalytiikan ammattitaitoa edistävä harjoittelu I     12               12
O1029BA Bioanalytiikan ammattitaitoa edistävä harjoittelu II         19           19
O1132BA Bioanalytiikan ammattitaitoa edistävä harjoittelu III           11         11
7B00BK24 Practical Training in Biomedical Laboratory Science III           11         11
Vapaasti valittavat opinnot 6
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7Y00BH11 Ergonomic Patient Handling                     5
O4047HO Patient Safety in Practice                     3
Y00027E International Tutoring                     3
7Y00BK54 Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus                     3
CL00DA35 Opiskelijasta harjoittelun ohjaajaksi                     3
YY00CI08 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
YY00BN06 Ympäristövastuullisuus                     5
YY00BL65 Soten palvelu- ja tietojärjestelmät osana asiakkaan polkua                     5
YY00BL77 Tietojärjestelmät osana Soten prosesseja                     5
YY00BL78 Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäprojekti                     5
7Y00DN46 Safe Patient Handling and Mobility                     5
Sosiaali- ja terveysalan työkokemus  
O0080ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I                     3
O0081ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus II                     3
O0082ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus III                     3
O0909ST Ammattikorkeakouluopintoja tukeva työkokemus                     3
OB00BR31 Bioanalytiikan työkokemus                     5
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00CF36 Yrityksen omistajanvaihdos, kauppa ja sukupolvenvaihdos                     10
OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7Y00DL03 Opinnäytetyö         2,5 7,5 5       15
Tiedot haettu 26.3.2023 10:32:59