Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Ensihoidon tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 143
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito.(Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä.(Vararehtorin päätös 24.2.2014 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Asiakaslähtöinen ensihoito ja sairaanhoito I 30
OS00CJ19 Ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijaksi 9                   9
YY00BB68 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä 3                   3
OE00CI28 Ensihoidon ja sairaanhoidon perusteet                     15
OE00BW79 Ensihoidon perusharjoittelu                     3
Näyttöön perustuvan ensihoidon ja sairaanhoidon perusteet 34
OS00CS70 Kirurgista hoitoa tarvitsevan asiakkaan hoitotyö   10                 10
OS00BV96 Kansantauteja sairastavan asiakkaan hoitotyö   12                 12
OE00CS77 Elvytysosaaminen ja kriittisten tilanteiden hallinta   7                 7
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen   5                 5
Näyttöön perustuvan ensihoidon ja sairaanhoitotyön soveltaminen 31
OS00BW03 Tutkiva kehittäminen     6               6
YY00BB67 Professional English Communication     3               3
OS00BW00 Asiakkaan hoidon tarpeen moniammatillinen arviointi     7               7
OE00BY07 Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu     6               6
OE00DL77 Perustason ensihoito ja päivystyshoitotyö I     9               9
Päätöksenteko-osaaminen perustason ensihoidossa ja päivystyshoitotyössä 29
OE00DN28 Perustason ensihoidon harjoittelu I       6             6
OE00DN30 Ensihoidon ja akuuttihoitotyön projektiharjoittelu       5             5
OE00BW28 Perustason ensihoito ja päivystyshoitotyö II       8             8
OE00BW29 Perustason ensihoidon syventävä harjoittelu ja osaamisen osoittaminen       10             10
Näyttöön perustuva päätöksenteko hoitotason ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä 30
OE00DL79 Sairaanhoitotyön syventävä osaaminen         12           12
OE00BY08 Hoitotason ensihoito ja viranomaisyhteistyö         10           10
7E00CH43 Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu II         8           8
Näyttöön perustuva johtaminen ja tiimityö ensihoidossa ja hoitotyössä 30
OE00DL13 Tehohoitotyö I           5         5
OE00CS79 Hoitotason ensihoito ja johtamisosaaminen           12         12
OE00DB83 Tehohoitotyön harjoittelu ja sairaanhoito-osaamisen arviointi           8         8
OE00DL14 Vaativa päivystyshoitotyö           5         5
Hoitotason ensihoidon asiantuntijavalmiuksien kehittäminen 36
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet             3       3
OE00DM16 Päivystyshoitotyön harjoittelu             6       6
OE00DM12 Anestesiahoitotyön harjoittelu             5       7
OE00DM14 Haastavat tilanteet akuutti- ja ensihoitotyössä -harjoittelu             2 3     5
OE00DM13 Hoitotason ensihoitotyön harjoittelu ja osaamisen osoittaminen             10 5     15
Vapaasti valittavat opinnot 7
Vapaasti valittaviin opintoihin voi suorittaa sellaisia korkeakoulutasoisia opintoja, jotka eivät ole omassa opetussuunnitelmassa pakollisia opintoja ja jotka tukevat asiantuntijuuden kehittymistä tulevaa tutkintoa varten. Opinnoiksi voi esittää myös muiden tutkinto-ohjelmien opintoja (ottaen huomion mahdolliset esitietovaatimukset ja ajoitukset), muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja. Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaasti valittavista opinnoista ja Oamkin tarjonnasta.

Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaasti valittavista opinnoista. Opinnoiksi voi esittää myös esim. muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OE00DU60 Perustason ensihoito virtuaalisimulaatioina - opi ensihoitoa mobiilipelin avulla                     5
OS00CA84 eHealth and Digital Solutions in Health Care             5       5
7Q00BI65 Trauma Imaging and Interprofessional Collaboration         3           3
OE00CF93 Työelämätaidot ensihoidossa         2,5   2,5       5
CL00DA35 Opiskelijasta harjoittelun ohjaajaksi                     3
OE00DM17 Ensihoidon syventävä projektiharjoittelu                     5
YY00CH18 Naiseen kohdistuva väkivalta ja parisuhdeväkivalta                     5
YY00BL65 Soten palvelu- ja tietojärjestelmät osana asiakkaan polkua                     5
YY00BL78 Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäprojekti                     5
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00CI08 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
7Y00DL03 Opinnäytetyö     2 3 1 4 3 2     15
Tiedot haettu 26.3.2023 12:33:12