Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 183
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Energiatekniikan perusteet 53
TY00DA40 Tekniikan viestinnän ja opiskelun perusvalmiudet 5                   5
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet           3         3
TY00DA43 Tekniikan ruotsi ja englanti   5                 5
TY00DE60 Tekniikan matematiikka 1 5                   5
TY00DE61 Tekniikan matematiikka 2   5                 5
TY00DE62 Tekniikan fysiikka 1 5                   5
TY00DE63 Tekniikan fysiikka 2   5                 5
TG00CG58 Energiatekniikka 5                   5
TG00CP81 Mittaustekniikka 2 3                 5
TG00DE72 Suunnittelutyökalujen perusteet 2 3                 5
TG00DG77 Tekniikan matematiikka 3 - Energiatekniikka     5               5
Aineensiirto 10
TX00CG49 Pumppaustekniikka   5                 5
TX00CG44 Virtaustekniikka   5                 5
Lämpötekniikka 15
TG00CG64 Ydintekniikka     5               5
TG00CP62 3D-mallinnus ja visualisointi     3 2             5
TX00CG45 Termodynamiikka     5               5
Lämpövoimaprosessit 30
TG00CP63 Materiaalitekniikka       5             5
TX00CG46 Lämmön- ja kosteudensiirto     5               5
TG00CP65 Lämpövoimaprosessit       10             10
TG00CP64 Rakenteiden mitoitus       5             5
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen     5               5
Energiantuotanto 25
TG00CP66 Energiatekniikan mittaukset         5           5
TG00CP67 Höyrykattilat         10           10
TG00CP68 Laitossuunnittelu         5           5
TX00CG54 Kaukolämmitys         5           5
Energiatekniikan projekti 25
TG00DQ85 Energy Technology Project           25         25
Hybridijärjestelmät 25
TG00CV05 Hybridijärjestelmän suunnittelu             15       15
T350205 Energialaitokset             5       5
TG00CS02 Tuulivoima             5       5
Vapaasti valittavat opinnot 12
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Tutkinto-ohjelmaan suositeltavat vapaasti valittavat opinnot  
TX00CW39 Rakennuksen LVIS-järjestelmät 5                   5
TX00BO74 Rakennusten energiatalous     5               5
TG00CS03 Solar and Hydro Power           5         5
TX00CG55 Kylmälaitosten rakentaminen                     5
TG00CG66 Ammatillisen kasvun projektiopinnot                     10
Yhteiset vapaasti valittavat opinnot  
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
KL00BW41 Johtamistaito                     5
Studies Abroad  
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TG00BV00 Harjoittelu                     30
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
T009015 Opinnäytetyö               15     15
Tiedot haettu 1.4.2023 18:32:57