Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus (30 op)

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7P00DH77 Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen                     2
7P00DH78 Tiedolla johtamisosaaminen                     2
7P00DH79 Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen                     2
7P00DH80 Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä                     2
7P00DH81 Eettinen osaaminen                     2
7P00DH82 Verkkovuorovaikutus                     2
7P00DH83 Verkko-ohjausosaaminen                     2
7P00DH84 Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen                     2
Muut opinnot 20
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7P00DH85 Palvelumuotoiluosaaminen                     5
7P00DH86 Vapaavalintaiset sisällöt                     5
7P00DH87 Työelämälähtöinen kehittämistehtävä                     10
Tiedot haettu 20.5.2022 18:39:05