Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Fysioterapian tutkinto-ohjelma (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 110
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Fysioterapiaosaamisen perusteet 71
OF00DB57 Fysioterapian ammattilaiseksi ammattikorkeakoulusta 12                   12
OF00CI65 Anatomia, fysiologia ja ravitsemus 7 4                 11
OF00CJ25 Fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely 8 5                 13
OF00CJ26 Manual Therapy and Physical Methods in Physiotherapy   7                 7
OF00CJ27 Terapeuttinen harjoittelu   11                 11
OF00CJ28 Opettaminen ja ohjaaminen fysioterapiassa     8 4             12
7Y00BH11 Ergonomic Patient Handling     3               5
Viestintäosaaminen fysioterapiassa 12
YY00BB66 Asiantuntijaviestintä 3                   3
YY00BB67 Professional English Communication   3                 3
YY00BB68 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä           3         3
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet           3         3
Fysioterapiaosaamisen soveltaminen 73
OF00DB56 Musculoskeletal Physiotherapy     16               16
OF00CJ31 Työikäinen fysioterapian asiakkaana     2 14             16
OF00DH43 Ikääntyvien ja neurologisten kuntoutujien fysioterapia       6 10           16
OF00CJ33 Lasten ja nuorten fysioterapia         6 9         15
OF00DL41 Ympäristö toimintakyvyn edistäjänä         6 4         10
Fysioterapiaosaamisen kehittäminen 46
OF00DL39 Tutkiva kehittäminen       8             8
OF00DL40 Projektityöskentely fysioterapiassa         4           4
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen           5         5
OF00DN27 Fysioterapiaosaamisen syventäminen         1   13       14
7Y00DL03 Opinnäytetyö         3 7 5       15
Vapaasti valittavat opinnot 10
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
O0080ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I                     3
O0081ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus II                     3
O0082ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus III                     3
7Y00DN46 Safe Patient Handling and Mobility                     5
7Y00BH28 Extension and Advancement of the Professional Skills             3       3
7F00BX75 Advanced Therapy Methods         3           3
7F00BH10 Nature and Adventure Promoting Well-being   3                 3
OF00DM10 Empowered by Meaningful Experiences in Nature                     4
YY00CP40 Human Centered Design, Innovation and Impact                     5
7T00DC03 Different Welfare Societies                     5
O0017ST Hoitotyön perusvalmiudet                     3
O0022ST Lääketieteen perusteet                     3
O1001ST Ensiapu                     3
7Y00BK54 Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus                     3
O0055ST Leikisti vai oikeesti                     3
OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
O0317SO Ammatillinen toiminta kolmannella sektorilla                     6
7Y00BM49 Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tietotekniikka                     3
YY00CI08 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
YY00DH26 Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut                     5
YY00DH27 Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn                     5
YY00DH26 Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut                     5
YY00DH27 Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Tiedot haettu 1.4.2023 18:31:48