Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut tutkinto-ohjelma (90 op)

Syventävät ammattiopinnot 55
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

Sote-alan digitaalisten ratkaisujen asiantuntijaosaaminen opintojaksoista (TP) valitaan kaikki 25 op, johtamisosaamisesta 5op (TP), tutkimus- ja kehittämisosaamisesta 10 op (TP), koulutusalakohtaisista (KV) ja monialaisista (MV) vaihtoehtoisista opinnoista valitaan yhteensä 20 op.

Opiskelija voi lisäksi valita vielä yhden koulutusalakohtaisen (KV) tai monialaisen (MV) vaihtoehtoisen opintojakson tai muun EQF7 (ylempi korkeakoulututkinto)-tasoisen opintojakson vapaasti valittavana opintoina (5 op).

Opinnot sisältävät:
• Tutkintokohtaisia pakollisia (TP) opintoja
• Koulutusalakohtaisia vaihtoehtoisia (KV) opintoja
• Monialaisia vaihtoehtoisia (MV) opintoja
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Johtamisosaaminen  
YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                   5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
OG00DB90 Strategia, prosessien ja asiakkuuksien johtaminen 3 2                 5
OG00DH42 Arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa   5                 5
OG00CP45 Johtamisella tehokkuutta ja vaikuttavuutta     5               5
OJ00DY50 Esihenkilö talouden johtajana     5               5
OG00DB91 Uudistava johtaminen     5               5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
YY00DE81 Yhteiskehittämisen menetelmät 5                   5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen   5                 5
OJ00BW45 Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät 5 5                 10
YY00DH24 Tieteellinen ajattelu ja viestintä   5                 5
OJ00DR25 Palvelumuotoilu Sotessa 2 3                 5
Liiketoimintaosaaminen  
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
YY00DK95 Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen   5                 5
Sote-alan digitaalisten ratkaisujen asiantuntijaosaaminen 25
7J00BM03 Asiantuntijana kehittyminen 2 1 2               5
OU00CV37 Digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tunnistaminen ja innovointi 5                   5
OU00CV38 Digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen soveltaminen ja hyödyntäminen 5                   5
OU00CV36 Tietosuoja ja turvallisuus sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä 5                   5
OU00CV35 Terveys- ja hyvinvointiteknologia ja palvelunohjaus digitaalisessa ympäristössä   5                 5
Vapaasti valittavat opinnot 5
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
YY00BG33 Opinnäytetyö 6 7 17               30
Tiedot haettu 25.9.2023 08:48:37