Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Kuntoutuksen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (90 op)

Syventävät ammattiopinnot 55
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisista opinnoista 10 op. Opiskelija voi lisäksi valita vielä yhden monialaisen vaihtoehtoisen opintojakson vapaasti valittavana opintoina (5 op).
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Johtamisosaaminen  
7J00BM02 Yhteiskunnan muutos ja haasteet hyvinvoinnille ja palveluille 5                   5
YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                   5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
OG00CP43 Arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa   5                 5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
OJ00BW45 Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät 3 7                 10
7J00BM03 Asiantuntijana kehittyminen 2 1 2               5
YY00BL16 Palvelumuotoilu 2,5 2,5                 5
MP00BW18 Service Design 2,5 2,5                 5
YY00CF22 Yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmät 2,5 2,5                 5
Liiketoimintaosaaminen  
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
TY00CH39 Virtual Business Simulation and Management 5                   5
Alan asiantuntijaosaaminen 20
Kuntoutuksen syventävät opinnot 20
OD00CI61 Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5                   5
OD00CI62 Kuntoutuksen palvelujärjestelmät, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit   5                 5
OD00CI63 Kuntoutuksen näyttöön perustuvuus, vaikuttavuus ja laatu   2 3               5
OD00CI64 Kuntoutuksen kehittämistarpeet muuttuvissa toimintaympäristöissä     5               5
Vapaasti valittavat opinnot 5
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Y00050F Sosiaalinen media työyhteisöjen työvälineenä                     5
LY00BR38 Paikkatiedon hyödyntäminen kehittämisessä ja suunnittelussa                     5
YY00CG21 Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä                     5
YY00CG25 Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä                     5
OD00CR24 Ohjauksen ja käyttäytymisen muutoksen tutkimus                     5
OD00CR25 Näyttöön perustuva kuntoutus                     5
OD00CR26 Työelämäläheinen kuntoutuksen palvelukokonaisuuden kehittäminen                     10
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen                     5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen                     5
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö 6 7 17               30
Tiedot haettu 8.12.2021 16:32:50

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 3.12.2021