Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Kuntoutuksen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (90 op)

Syventävät ammattiopinnot 55
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

Alan asiantuntijaosaamisen opinnoista (TP) valitaan 25 op, tutkimus- ja kehittämisosaamisesta 10 op (TP), koulutusalakohtaisista (KV) ja monialaisista (MV) vaihtoehtoisista opinnoista valitaan yhteensä 20 op.

Opiskelija voi lisäksi valita vielä yhden koulutusalakohtaisen (KV) tai monialaisen (MV) vaihtoehtoisen opintojakson tai muun EQF7 (ylempi korkeakoulututkinto)-tasoisen opintojakson vapaasti valittavana opintoina (5 op).

TP= Tutkintokohtainen pakollinen opintojakso
KV= Koulutusalakohtainen vaihtoehtoinen opintojakso
MV= Monialainen vaihtoehtoinen opintojakso
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Johtamisosaaminen  
7J00BM02 Yhteiskunnan muutos ja haasteet hyvinvoinnille ja palveluille 4 1                 5
YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                   5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
OG00DB90 Strategia, prosessien ja asiakkuuksien johtaminen 3 2                 5
OG00DH42 Arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa   5                 5
OG00DB91 Uudistava johtaminen     5               5
OG00CW37 Esimies talouden johtajana     5               5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
OJ00BW45 Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät 5 5                 10
YY00DE81 Yhteiskehittämisen menetelmät 5                   5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00DH24 Tieteellinen ajattelu ja viestintä   5                 5
OJ00DR25 Palvelumuotoilu Sotessa 2 3                 5
Liiketoimintaosaaminen  
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
Alan asiantuntijaosaaminen 25
Näytä/piilota kuvaus


Kuntoutuksen syventävät opinnot 25
7J00BM03 Asiantuntijana kehittyminen 2 1 2               5
OD00CI61 Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5                   5
OD00CI62 Kuntoutuksen palvelujärjestelmät, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit   5                 5
OD00CI63 Kuntoutuksen näyttöön perustuvuus, vaikuttavuus ja laatu   3 2               5
OD00CI64 Kuntoutuksen kehittämistarpeet muuttuvissa toimintaympäristöissä     5               5
Vapaasti valittavat opinnot 5
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OD00CR24 Ohjauksen ja käyttäytymisen muutoksen tutkimus                     5
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö 6 7 17               30
Tiedot haettu 26.3.2023 10:31:46