Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Lean johtamisen tutkinto-ohjelma (60 op)

Syventävät ammattiopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 30
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Ammatillisen erikoistumisen opinnot 15
TL00CX98 Lean menetelmät   5                 5
TL00CY00 Strateginen Lean johtaminen     5               5
TL00CX99 Tilastollinen laadunhallinta ja Six Sigma   2,5 2,5               5
Monialaiset opinnot 15
Näytä/piilota kuvaus


Liiketoimintaosaaminen 15
Näytä/piilota kuvaus


YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 15
Näytä/piilota kuvaus


YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00BL16 Palvelumuotoilu     5               5
MP00BW18 Service Design     5               5
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00DE81 Yhteiskehittämisen menetelmät   2,5 2,5               5
YY00DH24 Tieteellinen ajattelu ja viestintä   5                 5
Johtamisosaaminen 15
Näytä/piilota kuvaus


YY00BL15 Projektin johtaminen   2,5 2,5               5
YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen   2,5 2,5               5
YY00DK95 Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen   2,5 2,5               5
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö   15 15               30
Tiedot haettu 26.9.2023 16:46:49