Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Liiketalouden tutkinto-ohjelma (210 op)

Perusopinnot 60
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
KL00BQ16 Ammatilliset valmiudet 6                   6
KL00CV39 Liiketoimintaosaaminen 1 7                   7
KL00BQ18 Liiketoimintaosaaminen 2 12                   12
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen 5                   5
KL00CJ38 Asiakkuusosaaminen   12                 12
KL00BQ19 Yrityksen toimintaympäristö   10                 10
KL00CJ37 Työyhteisöosaaminen   5                 5
KL00BQ22 Affärssvenska I   3                 3
Ammattiopinnot 90
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Opiskelijan ulkomaan vaihdossa suorittamat opinnot voidaan hyväksilukea ammattiopintoihin opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Suositeltava kv-vaihdon ajankohta on 3. lukuvuoden syksy, mutta opiskelija voi suorittaa vaihdon myös muuna aikana, jolloin se omaan opintosuunnitelmaan sopii opintoja viivästymättä.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Ammatilliset kieliopinnot 9
Näytä/piilota kuvaus


KL00BQ25 Affärssvenska II     3               3
Kieliopinnot 6
Näytä/piilota kuvaus


3B00BC47 Saksan alkeiskurssi I 4                   4
3B00BC48 Saksan alkeiskurssi II   4                 4
3B00BC49 Intermediate German     4               4
3B00BC50 Geschäftsdeutsch       3             3
K1152LI Gesprochenes Deutsch           3         3
K1146LI Samtal om det aktuella       3             3
K1145LI Affärskommunikation     3               3
K1346LI Ekonomisvenska                     3
K1245LI English at Work     3               3
K1124LI English Business Communication       3             3
3L00BJ06 International Business Negotiations           3         3
K1129LI Professional Writing Skills         3           3
K1185LI Marketing English       3             3
K1128LI Financial English           3         3
KL00DB54 English for Entrepreneurs           3         3
YY00DI54 Saksa 1                     3
YY00DI55 Saksa 2                     3
Pakolliset ammattiopinnot 36
Näytä/piilota kuvaus


KL00BQ23 Liiketoiminnan suunnittelu     12               12
KL00BQ24 Liiketoiminnan kehittäminen       9             9
KL00BQ26 Liiketalouden tutkimus- ja kehittämismenetelmät 1     3 3             6
KL00BQ27 Liiketalouden tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2           6         6
KL00BQ28 Ammatillinen urasuunnittelu             3       3
Ammattiosaamista syventävät opinnot 45
Näytä/piilota kuvaus


Esimiestyö ja henkilöstöosaaminen 45
Näytä/piilota kuvaus


A-paketti: Henkilöstöosaaminen 15
Näytä/piilota kuvaus


K1028LI Henkilöstöjohtaminen     6               6
3L00BI74 English for Team Leaders     3               3
K1061LI Asiantuntijapalveluiden myynti     3               3
K1303LI Palkanlaskennan perusteet     3               3
B-paketti: Esimiesosaaminen 15
Näytä/piilota kuvaus


K1306LI Lähiesimiehenä toimiminen       3             3
KL00CJ40 Työoikeuden perusteet       3             3
K1046LI Strateginen johtaminen       3             3
K1047LI Kehittyvät organisaatiot       3             3
K1054LI Organisaatiokäyttäytyminen       3             3
Opinnot opiskelijayrityksessä 15
K1043LI Opiskelijayritysopinnot                     15
Kauppa ja yrittäjyys 15
3L00BG11 Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot                     5
3L00BG13 Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen                     5
3L00BG14 Tunnusluvut ja johtaminen                     5
Avanto yrityshautomo-opinnot 20
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
C-paketti: Esimiestyön ajankohtaiset teemat 15
Näytä/piilota kuvaus


KL00CP88 Tiimivalmennuksen ABC           3         3
KL00CP89 Coachingin perusteet           3         3
K1314LI Vastuullinen liiketoiminta           3         3
K1057LI Johtamisen haasteet           3         3
K1309LI Projektijohtaminen           3         3
K1266LI Työelämälähtöinen projekti           3         5
Markkinointi ja myynti 45
Näytä/piilota kuvaus


A-paketti Markkinointi- ja myyntiosaaminen 15
Näytä/piilota kuvaus


KL00BS18 Markkinoinnin tutkimus ja suunnittelu     6               6
KL00CY15 Digitaalisen markkinoinnin perusteet     3               3
KL00DF13 Myyntiosaaminen     3               3
K1042LI Markkinointioikeus     3               3
B-paketti Viestintä ja brändin rakentaminen 15
Näytä/piilota kuvaus


KL00BS22 Markkinointi- ja yritysviestinnän suunnittelu       3             3
KL00CY16 Digitaalinen markkinointiviestintä       6             6
KL00CY17 Visuaalinen viestintä       3             3
K1329LI Markkinoinnin psykologia       3             3
C-paketti Digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittäminen 15
Näytä/piilota kuvaus


KL00CY18 Digitaalinen liiketoiminta           6         6
KL00CY19 Digitaalisen liiketoiminnan kilpailukeinot           3         3
KL00CY20 Digitaalisten palvelujen ja palvelukokemuksen kehittäminen           3         3
KL00CY21 Markkinoinnin ja myynnin johtaminen           3         3
K1266LI Työelämälähtöinen projekti           3         5
Taloushallinto 45
Näytä/piilota kuvaus


A-paketti: Taloushallinnon perusosaaminen 15
Näytä/piilota kuvaus


KL00BQ50 Kirjanpidon peruskurssi     5               5
K1038LI Henkilöverotus     3               3
KL00BS67 Palkanlaskenta     4               4
K1325LI Työoikeuden perusteet     3               3
B-paketti: Taloushallinnon syventävä osaaminen 15
Näytä/piilota kuvaus


KL00BQ52 Yritysverotus       3             3
K1257LI Kirjanpidon jatkokurssi       6             6
3L00BE72 Taloushallinnon tietojärjestelmät       3             3
KL00BQ53 Yritysrahoituksen perusteet       3             3
C-paketti: Taloushallinto päätöksenteon tukena 15
Näytä/piilota kuvaus


KL00BQ54 Johdon laskentatoimi           6         6
3L00BC82 Tilintarkastuksen perusteet           3         3
KL00BQ55 Yrityksen talouden analysointi           3         3
K1050LI SAP-toiminnanohjausjärjestelmä           3         3
K1266LI Työelämälähtöinen projekti           3         5
D-paketti: Taloushallinnon erityisosaaminen 15
Näytä/piilota kuvaus


K1271LI Sisäinen tarkastus             3       3
K1259LI Konsernitilinpäätöksen perusteet             3       3
K1275LI Palkanlaskennan jatkokurssi             3       3
3L00BE76 Julkistalous ja laskentatoimi             3       3
K1276LI Yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön talous             3       3
C-paketti: Juridiikan osaaminen  
K1322LI Perhe- ja perintöoikeuden perusteet                     3
KL00CQ96 Hallinto-oikeuden perusteet                     3
K1343LI Insolvenssioikeuden perusteet                     3
KL00CQ98 Rikosoikeuden perusteet                     3
KL00CQ99 Prosessioikeuden perusteet                     3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


C-paketti: Opiskelijan ammatilliset valinnat  
Näytä/piilota kuvaus


Vapaasti valittavat opinnot 15
Opiskelija valitsee vapaasti opintojaksoja 15 opintopisteen edestä. Opintojaksot voivat olla 1) oman tutkinto-ohjelman ammattiopintoja tai vapaasti valittavia opintoja, 2) vieraiden kielten opintoja, 3) kielellisiä tai matemaattisia taitoja aktivoivia opintojaksoja, 4) muiden tutkinto-ohjelmien opintoja tai 5) muissa ammattikorkeakouluissa (esim. kesäopintoportaali) tai yliopistossa suoritettuja opintoja.

OAMKin vapaasti valittavien opintojen tarjonta julkistetaan lukuvuosittain, tarjonnassa on myös kesäopintoja ja kirjatenttejä.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
K1098LI Arvopaperisijoittaminen                     3
K1321LI Asunto- ja kiinteistökauppa sekä käyttöoikeudet     3               3
KL00CR07 EU-osaaminen 3                   3
3L00BE79 Excelin jatkokurssi       3             3
K1099LI Finanssialalla toimiminen           3         3
K1115YY InnoWeek Innovointiprojekti   3                 3
KL00BW41 Johtamistaito                     5
4B00BG77 Julkaisujärjestelmät       3             3
K1034BI Image Editing   3                 3
K1100LI Liike-elämän tapatietous   3                 3
KL00CR08 Liiketoiminnan kannattavuusmatematiikkaa 3                   3
3L00BM18 Osakeyhtiön hallitustyöskentely                     3
K1281LI Rahoitusmatematiikka   4                 4
K1344LI Sopimusoikeus       3             3
K1105LI Tietosuoja ja tietoturvallisuus 3                   3
K1116YY Työelämälähtöinen toimeksianto                     5
Valmentavat opinnot  
KL00BR52 Activate your English 3                   3
KL00BR51 Aktivera din svenska   3                 3
KL00BR53 Matemaattisen ajattelun aktivointi 3                   3
K1139YY Tietotekniikan valmentava opintojakso 3                   3
Kirjatentit  
3L00BJ19 Basics of Organisational Behaviour                     3
K1057LI Johtamisen haasteet                     3
KL00CA85 Palvelujen markkinointi ja kehittäminen                     3
K1309LI Projektijohtaminen                     3
K1270LI Tilintarkastuksen jatkokurssi                     3
K1273LI Yritysrahoituksen jatkokurssi                     3
K1101LI Yritysverotuksen erityiskysymyksiä                     3
K1049LI Yrittäjyys muuttuvassa yhteiskunnassa                     3
Englanninkieliset opinnot  
K1038IB Business Etiquette       3             3
K1037IB Doing Business in Asia     3               3
KB00BR05 Luxury Marketing       3             3
K1034IB Cultural Factors in Business         3           3
KB00BY06 Perspectives in Services Marketing           3         3
KB00CH20 Corporate Communications     3               3
KB00CP95 Digital Marketing Communications and Content Marketing           3         3
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
K1140YY Yleisharjoittelu         10           10
YY00BD17 Ammattiharjoittelu         20           20
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
K1003YY Opinnäytetyö           7,5 7,5       15
Tiedot haettu 28.9.2022 18:37:22