Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma (90 op)

Syventävät ammattiopinnot 50
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

TP = Tutkintokohtainen pakollinen opintojakso
MV = Monialainen vaihtoehtoinen opintojakso

Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisista opinnoista 10op.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Johtamisosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


KJ00DW90 Asiantuntijana ja esihenkilönä kehittyminen   5                 5
KJ00DW91 Yhteisö- ja johtamisviestintä     5               5
K1031LY Strategia käytännössä 5                   5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                   5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


KJ00CS56 Liiketoiminnan kehittämismenetelmät ja tutkimusviestintä 5                   5
YY00BL16 Palvelumuotoilu 2,5 2,5                 5
YY00DE81 Yhteiskehittämisen menetelmät 2,5 2,5                 5
Liiketoimintaosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


KJ00DW92 Esihenkilön talousosaaminen   5                 5
KJ00DW89 Vastuullinen liiketoiminta (yamk)   5                 5
KJ00DX19 Liiketoimintaprosessit strategisten tavoitteiden mahdollistajina     5               5
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
YY00DK95 Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen   5                 5
KP00CR60 Asiakkuuksien ja asiakaskokemuksen johtaminen     5               5
Vapaasti valittavat opinnot 10
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00DG86 Ajankohtaista työoikeutta 2,5 2,5                 5
KJ00DN62 Digitaalisen markkinoinnin taktiikat ja toimenpiteet     5               5
LY00BR38 Paikkatiedon hyödyntäminen kehittämisessä ja suunnittelussa   5                 5
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00DH24 Tieteellinen ajattelu ja viestintä   5                 5
YY00DY15 Tulevaisuuden tutkimus                     5
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö 6,67 10 6,67 6,67             30
Tiedot haettu 2.10.2023 18:46:37