Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


TX00DA06 Oamkin matematiikka (5 op)
Esitietovaatimukset Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitellä matemaattisia lausekkeita, ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä. Opiskelija osaa myös hahmottaa ja ratkaista tasogeometrian tehtäviä.

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää matematiikkaa ammattiaineissa esille tulevissa matemaattisissa ongelmissa.
Sisältö Murtoluvut
Potenssi, juuret ja murtopotenssi
Lausekkeiden käsittely (polynomit, rationaalilausekkeet, muistikaavat, yhteinen tekijä)
Ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, juuria sisältävät yhtälöt
Funktio: Lineaarisen funktion kuvaajan piirtäminen ja tulkitseminen
Yhtälöparit ja yhtälöryhmät (sijoituskeino)
Suhde, mittakaava, suoraan ja kääntäen verrannollisuus
Geometria: Suorakulmainen ja vinokulmainen kolmio
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Sovitaan opettajan kanssa.
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Oamk Highway
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Ei toteutuksia.

Tiedot haettu 18.8.2022 16:38:05