Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Talotekniikan tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 183
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Insinööriopintojen alkuun 53
TY00DA40 Tekniikan viestinnän ja opiskelun perusvalmiudet 5                   5
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet               3     3
TY00DA43 Tekniikan ruotsi ja englanti   5                 5
TY00DE60 Tekniikan matematiikka 1 5                   5
TY00DE61 Tekniikan matematiikka 2   5                 5
TY00DE62 Tekniikan fysiikka 1 5                   5
TY00DE63 Tekniikan fysiikka 2   5                 5
TX00CW39 Rakennuksen LVIS-järjestelmät 5                   5
TX00CY08 Talotekniikan perusteet 5                   5
TX00CG39 Mittaustekniikka 5                   5
TX00DG76 Tekniikan matematiikka 3 - Talotekniikka     5               5
LVI-järjestelmien suunnittelu 50
TX00CP82 Lämmitystehontarpeen laskenta ja 2-putkijärjestelmän suunnittelu   5                 5
TX00CP83 Lämmönjakoverkostot     5               5
TX00CP84 Kattilat, lämpöpumput ja jäähdytysvesijärjestelmät       5             5
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen     5               5
TX00CG49 Pumppaustekniikka     5               5
TX00CW40 Virtaustekniikka ja termodynamiikka       5             5
TX00CP85 Pientalon ilmanvaihto   5                 5
TX00CP86 Ilmastoinnin jäähdytys- ja äänitekniikka     5               5
TX00CP87 Ilmastointiprosessit       5             5
T660405 Vesi- ja viemäritekniikka       5             5
LVI-projektit 20
TX00CG47 LVI-laitosten kunto ja korjaus         5           5
TX00CG50 LVI-projektinhoito         10           10
TX00CG48 LVI-laitosten laadunvarmistusmittaukset         5           5
Energiatehokkuus 30
TX00CG46 Lämmön- ja kosteudensiirto     5               5
TX00CW41 Talotekniikkaprojekti         5           5
TX00BO74 Rakennusten energiatalous             5       5
TX00CG51 Kylmätekniikka             5       5
TX00CG52 Energialaboraatiot             5       5
TX00DE74 Englanti ja viestintä             5       5
Suuntaavat opinnot 30
HVAC-Design 30
T680610 Design of Plumbing           10         10
T680910 Design of Heating           10         10
T680410 Design of Ventilation           10         10
Urakointiprojekti 30
TX00CR49 Urakkatarjous           10         10
TX00CR50 Urakan toteutus           10         10
TX00CR51 Laadunvarmistus           10         10
Vapaasti valittavat opinnot 12
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Tutkinto-ohjelman suositeltavat vapaasti valittavat opinnot  
TX00CG54 Kaukolämmitys         5           5
TX00CG55 Kylmälaitosten rakentaminen               5     5
TX00CG53 Kiinteistöautomaatio                     5
TG00CG66 Ammatillisen kasvun projektiopinnot                     10
Yhteiset vapaasti valittavat opinnot 31
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
TX00DH25 Rakennuksen LVISA järjestelmien perusteet asuinkerrostalossa                     5
KL00BW41 Johtamistaito                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TG00BV00 Harjoittelu                     30
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
T009015 Opinnäytetyö             7,5 7,5     15
Tiedot haettu 28.1.2023 10:41:20