Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Talotekniikan tutkinto-ohjelma (60 op)

Syventävät ammattiopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 30
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisista opinnoista 15 op.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Talotekniikan syventävät opinnot 15
TT00CR21 Ilmanvaihdon suunnittelu poikkeuksellisen vaativiin rakennuksiin     5               5
TT00CR22 Rakennusfysiikka     5               5
TT00CR23 Pienen GWP-luvun kylmäaineet ja prosessit   5                 5
Monialaiset opinnot 15
Liiketoimintaosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
Johtamisosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


TY00CH34 Project Management   2,5 2,5               5
YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen   2,5 2,5               5
YY00DK95 Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen   2,5 2,5               5
YY00BL15 Projektin johtaminen   2,5 2,5               5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


YY00BL16 Palvelumuotoilu   5                 5
MP00BW18 Service Design   2,5 2,5               5
YY00DE81 Yhteiskehittämisen menetelmät     5               5
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen   5                 5
YY00DH24 Tieteellinen ajattelu ja viestintä   5                 5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen   5                 5
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö   8,33 4,67               30
Tiedot haettu 6.6.2023 18:34:22