Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


LM00CQ10 Työelämän englanti (3 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa toimia monikulttuurisessa ja kansainvälisessä työympäristössä ja verkostoissa. Opiskelija hallitsee työssä tarvittavaa sanastoa. Opiskelija harjaantuu englanninkieliseen suulliseen ja kirjalliseen viestintään.
Sisältö Monikulttuurisissa työympäristöissä toimiminen
Ammattisanasto
Englanninkieliset viestintätilanteet
Englanninkieliset tekstit ja tekstin tuottaminen
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 26.10.2020 - 18.12.2020 (LM00CQ10-3002 | MAA20SP)
  • 01.11.2021 - 17.12.2021 (LM00CQ10-3003 | AVO21KOamkHighwayMAA, MAA21SP)
Tiedot haettu 21.9.2021 14:31:08

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 30.8.2021