Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


LM00CQ14 Maaseutuelinkeinojen ruotsi (3 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa toimia oman ammattialansa ruotsinkielisissä ja pohjoismaisissa työympäristöissä ja verkostoissa. Opiskelija hallitsee työssä tarvittavan oman ammattialansa kielitaidon. Opiskelija pystyy seuraamaan oman alansa kehitystä ruotsinkielisistä julkaisuista. Opiskelija saavuttaa taidot, jotka vastaavat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1.1.
Sisältö Toimiminen oman ammattialan ruotsinkielisissä ja pohjoismaisissa työympäristöissä
Viestiminen oman ammattialan ruotsinkielisissä työelämätilanteissa
Oman ammattialan ruotsinkieliset lähdemateriaalit
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit
Arviointikehikot arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 10.01.2022 - 04.03.2022 (LM00CQ14-3003 | MAA21SP)
Tiedot haettu 6.10.2022 18:31:42