Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


LM00DF17 Vastuullinen ruoantuotanto (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää vastuullisuuden käsitteen ja osaa pohtia ruoantuotantoa vastuullisuuden eri näkökulmista. Opiskelija tuntee maaperän ja pellon kasvukunnon tekijät sekä ymmärtää ravinnekierron ja monimuotoisuuden merkityksen kasvintuotannolle ja sen ympäristövaikutuksille. Opiskelija tunnistaa peltoviljelyn vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä tilatasolla. Opiskelija ymmärtää eläinten hyvinvoinnin merkityksen osana vastuullista ruoantuotantoa. Opiskelija tuntee tuotantoeläinten luontaisen käyttäytymisen ja osaa havainnoida ja arvioida eläinten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä tuotanto-olosuhteissa. Opiskelija ymmärtää bioturvallisuuden ja ruokaturvan sekä eläinten hyvinvoinnin yhteyden. Opiskelija osaa tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisyn keskeiset menetelmät ja vastuullisen mikrobilääkkeiden käytön periaatteet.
Sisältö Maan fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet
Maan kasvukuntoon vaikuttaminen
Viljelyn monimuotoisuus- ja ympäristövaikutukset
Eläinten hyvinvointi ja luontainen käyttäytyminen
Bioturvallisuus ja tarttuvat eläintaudit
Mikrobilääkkeiden käyttö kotieläintuotannossa
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Verkkotentit ja oppimistehtävät
Toteutustavat Itsenäisesti suoritettava verkkototeutus.
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Ei käytössä
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Hanna Laurell
Linkit Ei käytössä

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.08.2022 - 31.07.2023 (LM00DF17-3001 | AVO21KOamkHighwayMAA, AVO22KOamkHighwayMAA, YHT22K, MAA21SP, MAA20KM, YHT21S, YHT21K, MAA20SP)
  • 29.08.2022 - 31.07.2023 (LM00DF17-3002 | AVO22S23KOamkHighwayMAA, MAA22SP, YHT23K, YHT22S, MAA21SP, MAA22KM, MAA20KM, MAA20SP)
Tiedot haettu 6.10.2022 18:32:37