Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen (5 op)
Esitietovaatimukset Ei esitietovaatimuksia.
Osaamistavoitteet Opiskelija etsii, tunnistaa ja arvioi toimintaympäristössä olevia ongelmia ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä innovoi uusia ratkaisuja niihin. Opiskelija käyttää kehittämismenetelmiä ja luovia toimintamalleja uusien ratkaisujen löytämiseksi. Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti monialaisessa tiimissä. Opiskelija kuvaa innovaation hyödyntämismahdollisuuksia liiketoimintamallin avulla.
Sisältö Opiskelijat tutkivat, ymmärtävät ja arvioivat ongelmaa ja mahdollisuutta. Opiskelijat suunnittelevat, mallintavat ja testaavat asiakaslähtöisesti sekä esittävät ratkaisuehdotuksen monialaisissa tiimeissä. Opiskelijat kuvaavat ratkaisuehdotuksen perusteella, miten siitä voi kehittää uuden liiketoimintamallin. Opiskelijat arvioivat omaa ja tiimin toimintaa. Opiskelijoille esitellään korkeakoulun tarjoamat jatkomahdollisuudet innovaation tai ratkaisuehdotuksen eteenpäin viemiseksi.
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Lähi- tai verkko-opetus.
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ajankohtainen materiaali innovaatioprosessista, yrittäjyydestä ja tiimityöstä.
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko 0-5
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Opiskelija on tehnyt annetut tehtävät. Opiskelija tietää innovaatioprosessiin, monialaiseen tiimityöskentelyyn ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät keskeiset käsitteet, menetelmät ja osoittaa perustason tietämystä niistä. Opiskelija pystyy soveltamaan perustasolla oppimaansa käytäntöön osana monialaista tiimiä ja raportoida sen. Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa ja tiimin osaamista ja toiminnan tuloksia.

hyvä (3-4)
Opiskelija on tehnyt annetut tehtävät. Opiskelija hallitsee innovaatioprosessiin, monialaiseen tiimityöskentelyyn ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät peruskäsitteet, keskeiset menetelmät ja osoittaa perehtyneisyytensä niihin. Opiskelija osaa rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja osaa toimia vastuullisena tiimin jäsenenä tuottaen innovaation. Opiskelija osaa tuottaa yhteisen tavoitteen, työnjaon ja vastuut. Opiskelija osaa raportoida kehitetyn tuotteen tai palvelun toteuttamiskelpoisuuden. Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa ja tiimin osaamista ja toiminnan tuloksia.

kiitettävä (5)
Opiskelija on tehnyt annetut tehtävät. Opiskelija hallitsee innovaatioprosessiin, monialaiseen tiimityöskentelyyn ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät peruskäsitteet ja keskeiset menetelmät ja osaa käyttää niitä johdonmukaisesti. Opiskelija pystyy ratkaisemaan, analysoimaan ja kuvaamaan innovaatioprosessiin, monialaiseen tiimityöskentelyyn ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä käytännön ongelmia osana monialaista tiimiä. Opiskelija osaa perustella tiimin ratkaisut kattavasti. Opiskelija osaa tarvittaessa etsiä tietoa myös itsenäisesti, suunnitella ja raportoida ratkaisuvaihtoehtoja haastaviin tilanteisiin. Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa ja tiimin osaamista ja toiminnan tuloksia.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Innovaatio-opintojen osuus opintojaksossa on 3 op ja yrittäjyysopintojen 2 op. Mikäli suunnittelet hyväksilukevasi opintojakson:
1 tutustu ensin JIY-opintojakson sisältöön ja osaamistavoitteisiin (https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=ryi2020s-yhd&lk=s2020&alasivu=opintojakso&oj=YY00CR72_fi) ja pohdi lause lauseelta onko sinulla jo ko. osaamista.
2 Jos haluat hyväksilukea innovaatio- ja tiimityöosaamistasi, ota yhteyttä Katta Siltavirtaan.
3 Jos haluat hyväksilukea yrittäjyyskokemustasi, niin ota yhteyttä Terho Jylhälehtoon, Oamkin yrityshautomoon.
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
 • 16.08.2021 - 31.12.2021 (YY00CR72-3030 | LIK21SME)
 • 23.08.2021 - 17.12.2021 (YY00CR72-3020 | STH19SP, VAI21S, EXO21SDHC)
 • 01.11.2021 - 23.12.2021 (YY00CR72-3035 | TTK19SM)
 • 01.11.2021 - 31.12.2021 (YY00CR72-3025 | LIK21SPC)
 • 01.11.2021 - 31.12.2021 (YY00CR72-3026 | LIK21SPY)
 • 01.01.2022 - 13.03.2022 (YY00CR72-3028 | LIK22KPM)
 • 01.01.2022 - 31.05.2022 (YY00CR72-3037 | AVO21S22KOamkHighway)
 • 01.01.2022 - 31.05.2022 (YY00CR72-3029 | LIK22KMT)
 • 14.03.2022 - 06.05.2022 (YY00CR72-3022 | BIO21SP)
 • 14.03.2022 - 30.06.2022 (YY00CR72-3040 | OHS21KM)
 • 14.03.2022 - 30.06.2022 (YY00CR72-3039 | OHS21SM)
 • 14.03.2022 - 30.06.2022 (YY00CR72-3021 | SAI21KM)
 • 14.03.2022 - 30.06.2022 (YY00CR72-3032 | TEH21KM)
 • 09.05.2022 - 30.06.2022 (YY00CR72-3034 | ENS21SP)
 • 09.05.2022 - 30.06.2022 (YY00CR72-3038 | KAT21SP)
 • 09.05.2022 - 30.06.2022 (YY00CR72-3031 | SAI21SP)
 • 01.08.2022 - 30.10.2022 (YY00CR72-3085 | RAD20SM)
 • 01.08.2022 - 31.12.2022 (YY00CR72-3083 | OPT20SP)
 • 01.08.2022 - 31.12.2022 (YY00CR72-3062 | SAU21SPA)
 • 01.08.2022 - 31.12.2022 (YY00CR72-3086 | SAU21SPS)
 • 01.08.2022 - 31.12.2022 (YY00CR72-3084 | STH20SP)
 • 22.08.2022 - 31.12.2022 (YY00CR72-3066 | ENP22SP)
 • 22.08.2022 - 31.12.2022 (YY00CR72-3070 | ENY20SP, ENY20SM)
 • 22.08.2022 - 31.12.2022 (YY00CR72-3081 | ENY21SM, ENY21SP)
 • 22.08.2022 - 31.12.2022 (YY00CR72-3079 | LVT20SP, LVT20SM)
 • 22.08.2022 - 31.12.2022 (YY00CR72-3080 | LVT21SM, LVT21SP)
 • 29.08.2022 - 30.10.2022 (YY00CR72-3041 | EXY22SCOS, VAI22S23K, EXM22SMUC, EXT22SMEC, EXT22SDDMECU, EXT22SDDMECG, EXK22SBUS, EXL22SAGR, EXM22SMUP, DIB22SP, EXO22SOPT)
 • 29.08.2022 - 30.10.2022 (YY00CR72-3055 | LIK22SME)
 • 29.08.2022 - 21.12.2022 (YY00CR72-3088 | TAN20SPSW, TAN20SPKA, XTAN20SP, TAN20SPBA, TAN20SM, TAN20SP, TAN20SPPA)
 • 31.10.2022 - 31.12.2022 (YY00CR72-3047 | SOS20KM)
 • 31.10.2022 - 31.12.2022 (YY00CR72-3053 | TTK20SM)
 • 01.01.2023 - 13.03.2023 (YY00CR72-3048 | SOS20SPB, SOS20SPA)
 • 01.01.2023 - 30.04.2023 (YY00CR72-3043 | OHS22KM)
 • 01.01.2023 - 30.04.2023 (YY00CR72-3045 | OHS22SM)
 • 01.01.2023 - 08.05.2023 (YY00CR72-3078 | RYA20SP)
 • 01.01.2023 - 08.05.2023 (YY00CR72-3075 | RYI20SPTF)
 • 01.01.2023 - 08.05.2023 (YY00CR72-3071 | RYI20SPYA, RYI20SPTD)
 • 01.01.2023 - 08.05.2023 (YY00CR72-3072 | RYI21SPTA)
 • 01.01.2023 - 08.05.2023 (YY00CR72-3073 | RYI21SPTB)
 • 01.01.2023 - 08.05.2023 (YY00CR72-3077 | RYM20SP)
 • 01.01.2023 - 31.07.2023 (YY00CR72-3052 | KAT22SP)
 • 01.01.2023 - 31.07.2023 (YY00CR72-3051 | TEH22SP)
 • 09.01.2023 - 03.03.2023 (YY00CR72-3044 | VAI22S23K, EXL23KAGR, MAA20SP)
 • 09.01.2023 - 05.03.2023 (YY00CR72-3065 | DIN20SP)
 • 09.01.2023 - 05.03.2023 (YY00CR72-3068 | TVT20SPL, TVT20SPO)
 • 13.03.2023 - 07.05.2023 (YY00CR72-3061 | LIK22SPA)
 • 13.03.2023 - 07.05.2023 (YY00CR72-3060 | LIK22SPB)
 • 13.03.2023 - 07.05.2023 (YY00CR72-3059 | LIK22SPC)
 • 13.03.2023 - 07.05.2023 (YY00CR72-3058 | LIK22SPD)
 • 13.03.2023 - 07.05.2023 (YY00CR72-3057 | LIK22SPE)
 • 13.03.2023 - 31.07.2023 (YY00CR72-3082 | BIO22SMU, BIO22SM)
 • 09.05.2023 - 31.07.2023 (YY00CR72-3046 | ENS22SP)
 • 09.05.2023 - 31.07.2023 (YY00CR72-3049 | SAI22KM)
 • 09.05.2023 - 31.07.2023 (YY00CR72-3050 | SAI22SP)
 • 09.05.2023 - 31.07.2023 (YY00CR72-3054 | TEH22KM)
Tiedot haettu 3.12.2022 18:26:50