Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


LM00CV82 Lammastalous ja luonnon monimuotoisuus (5 op)
Esitietovaatimukset Eläinfysiologian, ruokinnan ja genetiikan perustietämys.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa arvioida lammaskatraan hoitotoimia tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon sekä eläinten terveyden näkökulmasta. Opiskelija osaa kuvata lammasrotujen ominaisuuksia ja geneettistä monimuotoisuutta. Opiskelija osaa suunnitella lammastaloutta harjoittavan tilan sisäruokintaa. Opiskelija osaa arvioida lampaiden laidunnusta erityisesti luonnon monimuotoisuuskohteilla.
Sisältö Lammastalouden vuosirytmi, rakennukset ja hoitotoimet
Eläinaines ja sen geneettinen monimuotoisuus
Sisäruokinnan ja laidunnuksen suunnittelu
Terveydenhoito
Lammas monimuotoisuuskohteiden hoitajana
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Tentti, posteri, oppimistehtävät.
Toteutustavat Verkkototeutus
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Selität lammaskatraan hoitotoimia tuotannon ja terveyden näkökulmasta. Havainnollistat lammasrotujen eroavia ominaisuuksia ja geneettisen monimuotoisuuden. Lasket katraan ruokinnan ja teet laidunnussuunnitelman.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.05.2022 - 31.07.2023 (LM00CV82-3003 | AVO21KOamkHighwayMAA, AVO22KOamkHighwayMAA, AVO22S23KOamkHighwayMAA, YHT22K, YHT23K, YHT22S, MAA21SP, MAA20KM)
  • 29.08.2022 - 31.07.2023 (LM00CV82-3004 | AVO22S23KOamkHighwayMAA, MAA22SP, YHT23K, YHT22S)
  • 01.08.2023 - 25.07.2024 (LM00CV82-3005 | MAA22SP, AVO23S24KOamkHighwayMAA, YHT23S, YHT24K, MAA21SP, MAA23SP, MAA22KM, MAA20KM, MAA20SP)
Tiedot haettu 25.9.2023 08:33:29