Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


LM00CZ80 Vasikan hoito ja hyvinvointi (5 op)
Esitietovaatimukset Opiskelija on suorittanut lukion biologian opinnot tai hänellä on toisen asteen ammatillinen tutkinto. Opiskelija tuntee Suomen yleiset karjanhoitokäytännöt.
Osaamistavoitteet Opiskelija on perehtynyt vasikan fysiologiaan ja käyttäytymiseen. Opiskelija tuntee vasikoiden hoitoprosessit ja niiden vaikutuksen eläinten hyvinvointiin. Opiskelija osaa havainnoida arvioida ja kehittää yrityksen vasikanhoitoprosessia.
Sisältö Fysiologia
Ruokinta ja hoito
Käyttäytyminen
Hoito-olosuhteet ja rakennukset
Terveydenhoito
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Yksilönä tai 2-3 opiskelijan ryhmissä tehtävät oppimistehtävät. Seminaariesitys.
Toteutustavat Verkko-opiskelu
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee tärkeimmät vasikoiden fysiologiset toiminnot ja käyttäytymisen.
Opiskelija tuntee vasikan ruokinnan vaiheet ja terveydenhoidon perusteet.
Opiskelija osaa tehdä vasikoiden hoidosta havaintoja ja arvioida niitä.

hyvä (3-4)
Opiskelija tuntee tärkeimmät vasikoiden fysiologiset toiminnot ja käyttäytymisen.
Opiskelija tuntee yleisimmät vasikan hoitoprosessit ja niiden vaikutuksen vasikan hyvinvointiin.
Opiskelija osaa havainnoida ja arvioida vasikoiden hoitoprosessia ja tehdä kehittämisehdotuksia.

kiitettävä (5)
Opiskelija tuntee vasikoiden fysiologian ja käyttäytymisen ja osaa soveltaa teoriaa vasikoiden hoidon havainnoinnissa.
Opiskelija tuntee vasikan hoitoprosessit ja osaa arvioida niiden vaikutusta vasikan hyvinvointiin.
Opiskelija havainnoi ja arvioi systemaattisesti yrityksen vasikanhoitoprosessia ja kehittää sitä yhteistyössä yrittäjän kanssa.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Hanna Laurell
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 01.05.2022 - 31.07.2023 (LM00CZ80-3003 | AVO21KOamkHighwayMAA, AVO22KOamkHighwayMAA, AVO22S23KOamkHighwayMAA, YHT22K, YHT23K, YHT22S, MAA21SP, MAA20KM, MAA20SP)
  • 01.08.2022 - 31.07.2023 (LM00CZ80-3004 | AVO22S23KOamkHighwayMAA, MAA22SP, YHT23K, YHT22S)
  • 01.08.2023 - 26.07.2024 (LM00CZ80-3005 | MAA22SP, YHT23S, AVO23S24KOamkHighwayMAA, YHT24K, MAA21SP, MAA23SP, MAA22KM, MAA20KM, MAA20SP)
Tiedot haettu 25.9.2023 08:33:29