Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 180
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opiskeluvalmiudet 26
LM00DP63 Opiskelijana luonnonvara-alalla 3                   3
LM00DP64 Luonnonvara-alan matematiikka   5                 5
LM00DP65 Asiantuntijaviestintä ja vuorovaikutus 3                   3
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet     3               3
LM00DP66 Maaseutuelinkeinojen englanti 3                   3
LM00DP67 Maaseutuelinkeinojen ruotsi   3                 3
LM00DP68 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät           5         5
LM00DP69 Urasuunnittelu         1           1
Biologinen ja tuotanto-osaaminen 44
LM00DP70 Elintarvike- ja ympäristökemia 5                   5
LM00DP71 Pohjoinen ruoantuotanto 5                   5
LM00DP72 Bio- ja kiertotalouden perusteet   5                 5
LM00DP73 Maaperä ja maan kasvukunto 5                   5
LM00DP74 Viljelykasvit ja kasvun turvaaminen   5                 5
LM00DP75 Eläinfysiologia ja -ravitsemus   5                 5
LM00DP76 Maaseutuyrittäjyys   4                 4
LM00DP77 Maatalousteknologia ja turvallinen työskentely maatilalla 3 2                 5
LM00DP78 Monitavoitteinen metsätalous 2 3                 5
Prosessi- ja suunnitteluosaaminen 45
Peltoviljelyn suunnittelu 15
LM00DP79 Peltoviljelyn suunnittelu     5               5
LM00DP80 Peltoviljelyn arviointi       5             5
LM00DP81 Tulevaisuuden peltoviljely ja teknologiat         5           5
Nautakarjatalouden suunnittelu 15
LM00DP82 Nautakarjatalouden tuotantoprosessit     5               5
LM00DP83 Navetan toiminnallinen suunnittelu ja teknologia       5             5
LM00DP84 Kestävä nautakarja ja eläinaineksen kehittäminen         5           5
Metsä- ja energiatalouden suunnittelu 20
LM00EB22 Metsikkökuviokohtainen toimenpidesuunnittelu     5               5
LM00EB23 Puukauppa, metsäteknologia ja -teollisuus       5             5
LM00EB24 Bioenergian tuotanto ja käyttö     2 3             5
LM00EB25 Biokaasu maatilalla         5           5
Maaseutuyrittämisen mahdollisuudet 10
LM00DP92 Maaseutuyrittämisen monialaiset mahdollisuudet       5             5
LM00DP93 Palveluiden kehittäminen monialaisessa maaseutuyrityksessä         5           5
Yritys- ja ympäristöosaaminen 35
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen     5               5
LM00DP94 Maaseutuyrityksen liiketalous     5               5
LM00DP95 Maaseutuyrityksen liiketoiminnan arviointi       5             5
LM00DP96 Maaseutuympäristön arviointi     2 3             5
LM00DP97 Luonnonmukainen tuotanto       5             5
LM00DP98 Vastuullinen johtaminen maaseutuyrityksessä         5 5         10
Kehittämisosaaminen 40
LM00DQ00 Tapahtuman järjestäminen         3           3
LM00DP99 Rural Innovations and Development           15         15
LM00DQ01 Maatilayrityksen kehittäminen             12       12
LM00DQ02 Bio- ja kiertotalouden kehittäminen             10       10
Studies Abroad  
Muut ammattiopinnot  
Vapaasti valittavat opinnot 20
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
LM00CQ62 Henkilökohtaiset projektiopinnot                     15
LM00DF17 Vastuullinen ruoantuotanto                     5
LM00CP97 Perunaosaaminen                     5
LM00CZ80 Vasikan hoito ja hyvinvointi                     5
LM00CV82 Lammastalous ja luonnon monimuotoisuus                     5
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
LM00DQ03 Maatilaharjoittelu   12                 12
LM00DQ04 Maaseutuharjoittelu               18     18
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
LM00CQ92 Opinnäytetyö           3 6 6     15
Tiedot haettu 1.4.2023 18:32:50