Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


LM00DP78 Monitavoitteinen metsätalous (5 op)
Esitietovaatimukset Ei käytössä
Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää puun ja suomalaisten metsien rakenteen ja ominaispiirteet. Opiskelija selittää kasvupaikka- ja kehitysluokkakäsitteet ja metsänhoitosuositusten mukaiset toimenpiteet. Opiskelija ymmärtää monitavoitteisen metsänkäsittelyn ja suunnittelee kestäviä toimenpiteitä ja metsänkäyttöratkaisuja. Opiskelija tunnistaa metsiin ja metsätalouteen kohdistuvat ilmastovaikutukset ja hiilensidonnan.
Sisältö Puun rakenne
Metsä- ja suotyypit
Metsävaratietoon liittyvät tunnukset
Tasa- ja eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus
Metsänkäsittelymenetelmät
Metsälain arvokkaat elinympäristöt
Monimuotoisuus ja monitavoitteisuus
Tulevaisuus ja muutokset metsätaloudessa
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Ei käytössä
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Ei käytössä
Arviointikriteerit

hyväksytty/hylätty
Hallitset perustiedot suomalaisista metsistä ja puusta, sekä tunnistat eri kasvupaikka- ja kehitysluokkakäsitteet. Tiedät metsänhoitosuositukset ja tunnistat monitavoitteisen metsänkäsittelyn periaatteen. Ymmärrät hiilen kierron periaatteen metsissä.
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Ei käytössä
Vastuuhenkilöt Ei käytössä
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 22.08.2022 - 09.06.2023 (LM00DP78-3001 | AVO22S23KOamkHighwayMAA, MAA22SP, YHT23K, YHT22S)
  • 21.08.2023 - 31.07.2024 (LM00DP78-3002 | YHT23S, AVO23S24KOamkHighwayMAA, MAA24KM, MAA23SP)
Tiedot haettu 25.9.2023 08:46:52