Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma (60 op)

Syventävät ammattiopinnot 25
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)

Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisista opinnoista 15op.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Johtamisosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


YY00CS57 Strateginen henkilöstöjohtaminen 5                   5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


YY00BL16 Palvelumuotoilu 2,5 2,5                 5
MP00BW18 Service Design 2,5 2,5                 5
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen pakolliset opintojaksot 10
6Y00BJ26 Luonnonvara-alan innovaatio- ja kehittämistoiminta 5                   5
YY00DE81 Yhteiskehittämisen menetelmät 2,5 2,5                 5
Liiketoimintaosaaminen  
Näytä/piilota kuvaus


YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
TY00CH39 Virtual Business Simulation and Management 5                   5
YY00DK95 Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen                     5
Vapaasti valittavat opinnot 5
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
LY00BR38 Paikkatiedon hyödyntäminen kehittämisessä ja suunnittelussa   5                 5
YY00CU96 Tilastomenetelmien soveltaminen                     5
YY00CY14 Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen                     5
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö 15 15                 30
Tiedot haettu 1.4.2023 18:32:56