Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Valmentava koulutus korkeakouluun maahanmuuttajille (30 op)

Opinnot 30
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
KM00CR16 Opiskelutaidot, työelämätuntemus ja opintojen ohjaus 3 1                 4
KM00CG12 Suomen kielen perustason kertausta 5                   5
KM00CG11 Matematiikan perusteet 0,75 2,25                 3
KM00CG13 Suomen kielen suullinen viestintä 4                   4
KM00CG14 Suomen kielen kirjallinen viestintä 1 4                 5
KM00CG15 Asiantuntijaviestintä korkeakoulussa ja työelämässä 1 4                 5
KM00CR17 Koulutusalan tutkielma 1 3                 4
Tiedot haettu 19.1.2022 18:27:15