Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 240
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Osaan ja opin 60
MM00CV65 Orientoidun oppimaan 15                   15
MM00CV66 Observoin musiikillista ja pedagogista ympäristöä 15                   15
MM00CV67 Rakennan pedagogista ymmärrystäni   15                 15
MM00CV68 Rakennan instrumenttiopetuksen perustaa   15                 15
Ohjaan ja oivallan 60
MM00CY29 Ohjaan oppijalähtöisesti     15               15
MM00CY30 Opin ja ohjaan eri tavoin     15               15
MM00CY31 Koen, analysoin ja ymmärrän       15             15
MM00CY32 Ilmaisen ja esiinnyn       15             15
Learning and Doing Together 60
MM00CY33 Working in Art Communities and Projects         15           15
MM00CY34 Acting Responsibly         15           15
MM00CY35 Creating Well-being with Music           15         15
MM00CY36 Preparing and Coaching           15         15
Kasvan vastuulliseksi ammattilaiseksi 60
MM00CY37 Ohjaan ja organisoin toimintaa             15       15
MM00CY38 Valmistaudun työelämään             15       15
MM00CY39 Kokoan ammatillisen osaamiseni               15     15
MM00CY40 Tiedostan asiantuntijuuteni ja musiikillisen ammatti-identiteettini               15     15
Pedagogiset opinnot ja opetusharjoittelu  
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Pedagogiset opinnot ja opetusharjoittelu sisältyvät 15 opintopisteen laajuisiin pakollisiin periodeihin toteutuksen osina.

Moduuliin sisältyvät opettajan pedagogisen kelpoisuuden antavat 60op:n opinnot harjoitteluineen. Lisäksi moduulin opinnot sisältävät työelämäosaamista tukevia opintoja 6op. Pedagogiset opinnot, opetusharjoittelu ja työelämäopinnot sisältyvät 15 opintopisteen laajuisiin pakollisiin periodeihin toteutuksen osina.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Vapaasti valittavat opinnot  
Vapaasti valittavat opinnot sisältyvät 15 opintopisteen laajuisiin pakollisiin periodeihin toteutuksen osina. Opiskelija voi valita vapaasti valittaviin toteutusten osiin sisältöjä suuntautumisensa mukaisesti.

Opiskelijalle vahvistetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukainen moduuliopintoja, tai opiskelija saa mahdollisuuden lukea hyväkseen opintoja, joista ammattikorkeakoululla ei ole opintojaksoa. Opintojakson opinnot voivat olla korkeakoulussa tai ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettuja tai ammattikorkeakoulun ulkopuolella tapahtunutta merkittävää musiikkitoimintaa.

Em. lisäksi opiskelija voi valita vapaasti valittaviin opintoihin Oamkin tarjoamia opintoja, kuten
- YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi 3op
- YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen 7op
- YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen 5op
Vaihtoon lähteville opiskelijoille pakollinen opintojakso:
- Y00021E Orientation to Study Exchange 3op.

Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää myös opiskelijan esim. työelämässä tai vapaa-ajallaan hankkimaa ammattiosaamista.
M2071MS Body Care of a Musician                     3
M2450MS Erikseen sovittavat musiikkiopinnot                     5
M3078MS Erikseen sovittavat musiikkiopinnot                     3
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
MM00DI27 Erityispedagoginen osaaminen opetuksessa ja ohjauksessa                     2
MM00DI28 Oppiminen ja ohjaus                     3
MM00DY44 Orientaatio musiikinteorian opintoihin                     3
MM00DY45 Tonaalisen musiikin perusteiden hahmottaminen                     3
MM00DY46 Musiikin hahmotusaineet: soitinnus ja sovittaminen                     4
MM00EC81 Harjoitusoppilaan opinnot kevät 2023 klassinen laulu   3                 3
MM00EC82 Harjoitusoppilaan opinnot kevät 2023 klassinen piano   3                 3
MM00ED78 Harjoitusoppilaan opinnot kevät 2023 klassinen kitara                     3
MM00EC83 Harjoitusoppilaan opinnot kevät 2023 urut   3                 3
MM00EC84 Harjoitusoppilaan opinnot kevät 2023 viulu   3                 3
MM00EC85 Harjoitusoppilaan opinnot kevät 2023 harmonikka   3                 3
MM00EC86 Harjoitusoppilaan opinnot kevät 2023 sähköbasso   3                 3
MM00EC87 Harjoitusoppilaan opinnot kevät 2023 sähkökitara   3                 3
MM00EC88 Harjoitusoppilaan opinnot kevät 2023 laulu rytmimusiikki   3                 3
MM00EC89 Harjoitusoppilaan opinnot kevät 2023 yhtyesoitto rytmimusiikki   3                 3
Opinnäytetyö  
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opinnäytetyö sisältyy 15 opintopisteen laajuisiin pakollisiin periodeihin totetutuksen osina.
Tiedot haettu 26.3.2023 10:32:26