Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Optometrian tutkinto-ohjelma (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 124
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opiskelu- ja viestintäosaaminen 15
YY00BB29 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 3                   3
YY00BB66 Asiantuntijaviestintä 3                   3
YY00BB67 Professional English Communication   3                 3
YY00BB68 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä           3         3
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet                     3
Optometrian luonnontieteellinen osaaminen 15
OM00CV02 Matematiikkaa ja fysiikkaa optometristeille 3                   3
OM00CA06 Geometrinen optiikka 5                   5
OM00CA07 Fysikaalinen optiikka 4                   4
OM00DF16 Visual Optics   3                 3
Tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnot optometriassa 21
OM00CA09 Epidemiologia ja biostatistiikka   3                 3
YY00BH05 Work Community Skills         3           3
SU00BQ14 Tutkiva kehittäminen     6,67 3,33             10
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen         5           5
Optometrian tekninen osaaminen 20
Silmälasiopin osaaminen 1 10
OM00DB94 Optometrian perusteet 2,5 2,5                 5
OM00DC05 Silmälasioppi 1 2,5 2,5                 5
Silmälasiopin osaaminen 2 10
OM00CA14 Spectacle Lens Technology     4               4
OM00DC08 Dispensing Optics 2     3               3
OM00DC10 Silmälasioppi 3       3             3
Optometrian kliininen osaaminen 46
Näönhuollon osaaminen 1 13
OM00CA17 Objektiivinen refraktio   5                 5
OM00DC06 Subjective Refraction     8               8
Näönhuollon osaaminen 2 16
OM00DF14 Contact Lens 1       7             7
OM00DB87 Contact Lens 2         6           6
OM00CA21 Refraktiivinen kirurgia           3         3
Näönhuollon osaaminen 3 17
OM00DB99 Binokulaarinen näkeminen         7           7
OM00DF15 Visual Development and Pediatric Optometry           5         5
OM00DB93 Näköergonomia ja kuntoutus           5         5
Lääketieteellinen osaaminen optometriassa 51
Lääketieteellinen perusosaaminen 28
OM00DC09 Yleinen anatomia ja fysiologia 4                   4
OM00DC13 Mikrobiologian, immunologian ja patologian perusteet 4                   4
OM00DR14 Yleinen patologia ja yleissairaudet   5                 5
OM00CA29 Yleinen farmakologia   4                 4
OM00DR15 Neurologia   4                 4
O1002ST First Aid           3         3
OM00CV20 Havaintopsykologia       4             4
Silmälääketieteen osaaminen 23
OM00CA32 Näkemisen anatomia ja fysiologia   4                 4
OM00CA33 Silmän farmakologia       3             3
OM00CV21 Abnormal Ocular Conditions 1     8               8
OM00CV22 Abnormal Ocular Conditions 2       8             8
Optometrian kliiniset tutkimukset 24
OM00DC15 Ohjattu harjoittelu 1       9             9
OM00CA39 Ohjattu harjoittelu 2             15       15
Vapaasti valittavat opinnot 6
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
O0080ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I                     3
YY00CI08 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
YY00CF36 Yrityksen omistajanvaihdos, kauppa ja sukupolvenvaihdos                     10
OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 65
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
7Y00DT44 Opinnäytetyön suunnittelu         5           5
7Y00BG96 Opinnäytetyön toteutus           5         5
7Y00BH09 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi             5       5
Tiedot haettu 26.3.2023 12:34:10