Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 113
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Jos opiskelijan koulusivistyskieli (A 1129/2014 § 7 ja Rehtorin päätös 1.10.2021 § 78) on
- suomi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op
- ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DT02 Suomen kieli ja viestintä 3 op
- muu kuin suomi tai ruotsi, hänen tutkintoonsa kuuluu pakollisena YY00DU55 Finnish Language 1: Survive! 3 cr
Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, mutta hänen äidinkielensä on suomi tai ruotsi, hänet vapautetaan toisen kotimaisen kielen vaatimuksista. Tässä tapauksessa opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellään ne kieli- tai muut opinnot (3 op), jotka opiskelija opiskelee vapautuksen takia puuttumaan jäävien kieliopintojen sijasta.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Radiografia- ja sädehoitotyön ammattilaiseksi kehittyminen 34
YY00DU46 Ammatillinen kehittyminen ja työelämätaidot 2   1     1 1       5
YY00DU47 Digi- ja tietotekniset taidot 3                   3
YY00DU50 Työelämän viestintätaidot   3                 3
OQ00DY59 Terveydenhuollon digitaalinen toimintaympäristö ja tietosuoja 3                   3
OQ00CT62 Radiografia- ja sädehoitotyö ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 1 2                 3
YY00DU54 Innovoidaan yhdessä       3             3
YY00DU52 English for Working Life       3             3
YY00DU51 Svenska för arbetslivet         3           3
O6110RH Radiologia           3         3
7Q00CR63 Säteilyturvallisuusvastaava           5         5
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen radiografia- ja sädehoitotyössä 27
O000DW27 Anatomian ja fysiologian perusteet 4 1                 5
O000DX27 Lääketieteen perusteet 3                   3
O000EB53 Mikrobiologian perusteet ja infektioiden torjunta 3                   3
OQ00CT81 Potilaan tutkiminen ja hoitaminen 4   3               7
OQ00CT83 Potilaan tutkimisen ja hoitamisen perusteet, harjoittelu 1,5 4,5                 6
O000DW29 Farmakologia ja toksikologia     3               3
Asiakaslähtöinen radiografiatyön osaaminen natiivitutkimuksissa 32
OQ00CU97 Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö 2 4                 6
O6241RH Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö, harjoittelu 1 2                 3
OQ00DW28 Hengityselimistön ja luuston röntgentutkimukset 3 2                 5
OQ00DW30 Hengityselimistön ja luuston röntgentutkimusten harjoittelu I   6                 6
OQ00DW31 Hengityselimistön ja luuston röntgentutkimusten harjoittelu II   6                 6
OQ00DW32 Hengityselimistön ja luuston röntgentutkimusten harjoittelu III             6       6
Asiakaslähtöinen radiografiatyön osaaminen mammografia- ja ultraäänitutkimuksissa sekä toimenpiteissä 10
OQ00DW15 Asiakaslähtöiset mammografia- ja ultraäänitutkimukset ja -toimenpiteet     4               4
OQ00DY24 Mammografiatutkimusten ja toimenpiteiden harjoittelu       3             3
OQ00DY25 Ultraäänitutkimusten ja toimenpiteiden harjoittelu         3           3
Asiakaslähtöinen sädehoitotyön osaaminen 19
OQ00DW24 Sädehoito ja sädehoitotyön osaaminen     7               7
OQ00DX67 Syöpätaudit     3               3
OQ00DY23 Sädehoitotyön harjoittelu       3 6           9
Asiakaslähtöinen radiografiatyön osaaminen leikekuvantamistutkimuksissa 22
OQ00CT85 Asiakaslähtöiset tietokonetomografia- ja magneettitutkimukset ja -toimenpiteet     4               4
OQ00CT68 Turvallisuus leikekuvantamislaitteiden käytössä     3               3
O6354RH Tietokonetomografiatutkimusten ja -toimenpiteiden harjoittelu       6             6
OQ00CT74 Magneettitutkimusten ja -toimenpiteiden harjoittelu           9         9
Asiakaslähtöinen radiografiatyön osaaminen angiografiatutkimuksissa ja toimenpiteissä 10
OQ00CT15 Angiografiatutkimukset ja -toimenpiteet       4             4
OQ00CT65 Angiografiatutkimusten ja niihin liittyvien toimenpiteiden harjoittelu           6         6
Asiakaslähtöinen radiografiatyön osaaminen lasten tutkimuksissa 7
OQ00DW23 Lasten ja nuorten hoitotyö ja radiologiset tutkimukset       4             4
O6206RH Lasten ja nuorten radiologisten tutkimusten harjoittelu         3           3
Asiakaslähtöinen radiografiatyön osaaminen isotooppi- ja PET-TT tutkimuksissa 9
OQ00CT63 Isotooppi- ja PET-TT laitteet ja tutkimukset         3           3
OQ00CT86 Isotooppi- ja PET-TT-tutkimusten ja -hoitojen harjoittelu             6       6
Oman ammatillisen osaamisen syventäminen 6
Näytä/piilota kuvaus


OQ00DW26 Trauma Patient and Interprofessional Collaboration         3           3
OQ00DW16 Trauma Patient and Interprofessional Collaboration, training                     3
OQ00CT71 Imaging in the Future         3           3
OQ00DW17 Imaging in the Future, training                     3
OQ00DY30 Radiation Therapy and Treatment Planning           3         3
OQ00DW18 Radiation Therapy and Treatment Planning, training                     3
OQ00CT76 Imaging of Patient with Long-Term Diseases         3           3
OQ00DW19 Imaging of Patient with Long-Term Diseases, training                     3
OQ00CU98 PET-CT Examinations           3         3
OQ00DW20 PET-CT Examinations, training                     3
OQ00DW21 Ultrasound examinations and breast cancer diagnostics and treatments           3         3
OQ00DW22 Ultrasound examinations and breast cancer diagnostics, training                     3
Radiografia- ja sädehoitotyön kehittäminen 12
YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä         3           3
O000DX87 Projektityön perusteet radiografia ja sädehoitotyön kehittämisessä     3               3
OY00DX84 Tutkiva kehittäminen       6             6
Vapaasti valittavat opinnot 7
Opintojaksot ovat esimerkkejä vapaasti valittaviin opintoihin soveltuvista opinnoista. Opinnoiksi voi valita myös opintoja yhteisestä opetustarjonnasta, muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, muita korkeakouluopintoja, esim. Campusonline -tarjonnasta ja kansainvälisiä opintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00DU48 Kulttuurin törmäyskurssi             7       10
CL00DA35 Opiskelijasta harjoittelun ohjaajaksi                     3
OR00DT92 Dialoginen ohjaus asiakaslähtöisyyden mahdollistajana                     5
O4042HO Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä                     3
YH00ED32 Röntgensäteilyn käyttö terveydenhuollossa                     3
7Y00DN46 Safe Patient Handling and Mobility                     5
7Y00BH11 Ergonomic Patient Handling                     3
OS00CG02 Patient Safety for Future Health Care Professionals                     5
7F00BH10 Nature and Adventure Promoting Well-being                     3
OS00CX28 eHealth and Digital Solutions in Health Care                     5
O1002ST First Aid                     3
Sosiaali- ja terveysalan työkokemus  
O0909ST Ammattikorkeakouluopintoja tukeva työkokemus                     3
O0080ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I                     3
O0081ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus II                     3
CL00DA35 Opiskelijasta harjoittelun ohjaajaksi                     3
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ensimmäisen opiskeluvuoden opinnoista tulee olla suoritettuna 40 op, jotta voi suunnitella ja päästä toisen opiskeluvuoden harjoitteluun.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
7Y00DL03 Opinnäytetyö         5 5 5       15
Tiedot haettu 2.10.2023 18:47:08