Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Rakennusprojektin tehokas johtaminen tutkinto-ohjelma (60 op)

Syventävät ammattiopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 30
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TJ00DA08 Rakennusprojektin tehokas aikataulusuunnittelu   5                 5
TJ00DA09 Rakennusprojektin kustannussuunnittelu   5                 5
TJ00DA10 Rakennusprojektin hankintojen tehokas johtaminen   5                 5
TJ00DA11 Rakentamisen uudet yhteistoiminnalliset toimintatavat     5               5
TJ00DA12 Henkilöstön johtaminen rakennusprojekteissa     5               5
TJ00DA13 Tehokas liiketoiminta- ja henkilöstöviestintä     5               5
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 17)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö   15 15               30
Tiedot haettu 1.4.2023 18:33:22