Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 160
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Työelämä-, yrittäjyys- ja viestintäosaaminen 15
TS00BN68 Asiantuntijaviestintä ja orientaatio ammattialaan 5                   5
TS00BN69 Ammatillinen ruotsin kieli ja yrittäjyys   5                 5
TS00BN70 Building Projects and Professional English     5               5
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 15
TS00BN67 Matematiikka 5                   5
TS00BN66 Fysiikka 5                   5
TS00BN64 Rakennusmateriaalit ja -kemia   5                 5
Rakenteiden mekaniikan osaaminen 10
TS00BN57 Lujuusoppi       5             5
TS00CP51 Statiikka   5                 5
Maa- ja pohjarakentamisen osaaminen 10
TS00BN63 Geotechnics and Foundation Engineering   5                 5
TS00BN62 Soil Construction       5             5
Rakennusfysiikan ja teknisten järjestelmien osaaminen 10
TS00BN52 Rakennusfysiikka           5         5
TS00BN53 Talotekniikka             5       5
Betonirakentaminen 10
TS00BN54 Betonitekniikka     5               5
TS00BN55 Betonirakenteet         5           5
Talonrakentamisen osaaminen 20
TS00BN60 Talonrakennus 5                   5
TS00BN59 Puurakenteet         5           5
TS00BN58 Teräsrakenteet           5         5
TS00BN61 Renovation and Condition Survey             5       5
Infrarakentamisen osaaminen 20
TS00BN47 Vesitekniikka ja vesirakentaminen 5                   5
TS00BN48 Water Resources Management, Construction and Treatment     5               5
TS00BN50 Tie- ja katurakentaminen ja kunnossapito   5                 5
TS00BN49 Liikenneväylät       5             5
Työmaa- ja tuotantotekniikkaosaaminen 10
TS00BN43 Rakentamisen tuotanto- ja menetelmäosaaminen     5 5             10
Aikataulusuunnittelu- ja hanketalousosaaminen 10
TS00BN45 Ajallinen suunnittelu ja ohjaus         5           5
TS00BN46 Cost Controlling and Steering in Building Process         5           5
Projektinhallinta- ja johtamisosaaminen 10
TS00BN42 Rakennushanke ja rakennuttaminen   5                 5
TS00BN44 Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus           5         5
Työpaikkaopinnot 20
TS00BN38 Työmaajakso 1     10               10
TS00BN39 Työmaajakso 2         10           10
Vapaasti valittavat opinnot 10
Opiskelija vahvistaa valittua suuntautumista tai laajentaa osaamista toisen suuntautumisen alueelle.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Suositeltavat vapaasti valittavat  
TS00BN40 Tietomallin käyttö rakennustuotannossa           5         5
TS00BN41 Päällyste- ja kunnossapitotekniikka             5       5
Yhteiset vapaasti valittavat opinnot  
T528405 Finnish Construction Industry         5           5
T000103 Intercultural Competences         3           3
Y00022E Finnish Survival Course         3           3
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00CG24 Demola-projekti                     15
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen  
Y00021E Orientation to Student Exchange       3             3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
T008030 Harjoittelu   10   10   10         30
Opinnäytetyö 10
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön työtehtävissä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
T009010 Opinnäytetyö             10       10
Tiedot haettu 13.5.2021 14:37:27

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 24.11.2020