Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 163
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Lukukausi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S  
Periodit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 op
Työelämä-, yrittäjyys- ja viestintäosaaminen 23
TY00DA40 Tekniikan viestinnän ja opiskelun perusvalmiudet     2,5 2,5                                     5
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet                         1 1 1               3
TS00DI26 Tutkimusviestintä ja työyhteisötaidot                               2,5 2,5           5
TY00DA43 Tekniikan ruotsi ja englanti     2,5 2,5                                     5
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen                               2,5 2,5           5
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 10
TY00DE60 Tekniikan matematiikka 1     2,5 2,5                                     5
TY00DE62 Tekniikan fysiikka 1     2,5 2,5                                     5
Rakennetekniikan osaaminen 15
TS00BN57 Lujuusoppi           2,5 2,5                               5
TS00CP51 Statiikka     2,5 2,5                                     5
TS00BN52 Rakennusfysiikka           2,5 2,5                               5
Talonrakentamisen osaaminen 40
TS00BN60 Talonrakennus     2,5 2,5                                     5
TF00DB97 Rakennusmateriaalit           2,5 2,5                               5
TX00CW39 Rakennuksen LVIS-järjestelmät               2,5 2,5                           5
TS00BN54 Betonitekniikka               2,5 2,5                           5
TS00BN55 Betonirakenteet               2,5 2,5                           5
TS00BN59 Puurakenteet               2,5 2,5                           5
TS00BN58 Teräsrakenteet                     2,5 2,5                     5
TS00DT45 Korjausrakentamisen perusteet                     2,5 2,5                     5
Maa- ja pohjarakentamisen osaaminen 10
TS00DT47 Geotekniikka ja perustaminen           2,5 2,5                               5
TS00DT09 Maarakennustekniikka               2,5 2,5                           5
Infrarakentamisen osaaminen 20
TS00BN47 Vesitekniikka ja vesirakentaminen     2,5 2,5                                     5
TS00DT46 Vesihuoltorakenteet               2,5 2,5                           5
TS00BN50 Tie- ja katurakentaminen ja kunnossapito           2,5 2,5                               5
TS00BN49 Liikenneväylät                     2,5 2,5                     5
Tuotantotekniikan osaaminen 25
TS00DB73 Rakentamisen tuotanto- ja menetelmäosaaminen               2,5 2,5                           5
TS00BN46 Cost Controlling and Steering in Building Process                     2,5 2,5                     5
TS00BN45 Ajallinen suunnittelu ja ohjaus                         2,5 2,5                 5
TS00BN42 Rakennushanke ja rakennuttaminen           2,5 2,5                               5
TS00BN44 Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus                     2,5 2,5                     5
Työelämäopinnot 20
TS00BN38 Työmaajakso 1                   10                         10
TS00BN39 Työmaajakso 2                             10               10
Vapaasti valittavat opinnot 7
Opiskelija vahvistaa valittua suuntautumista tai laajentaa osaamista toisen suuntautumisen alueelle.
Lukukausi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S  
Periodit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 op
Suositeltavat vapaasti valittavat  
TS00BN40 Tietomallin käyttö rakennustuotannossa                               2,5 2,5           5
TS00BN41 Päällyste- ja kunnossapitotekniikka                               2,5 2,5           5
Yhteiset vapaasti valittavat opinnot  
T528405 Finnish Construction Industry                                             5
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                                             3
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                                             7
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                                             5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Lukukausi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S  
Periodit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 op
TS00DH30 Harjoittelu                                             30
Opinnäytetyö 10
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön työtehtävissä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Lukukausi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S  
Periodit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 op
T009010 Opinnäytetyö                               2,5 2,5 2,5 2,5       10
Tiedot haettu 6.12.2023 18:42:03