Opinto-opas


Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 110
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Turvallisen hoitotyön perusosaaminen 30
OS00CJ19 Ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijaksi 9                   9
OS00CJ20 Asiakkaan auttaminen päivittäisissä toiminnoissa 14                   14
OS00BV95 Sairaanhoitotyön perusharjoittelu 7                   7
Näyttöön perustuva sairaanhoitotyö 31
OS00BV97 Kirurgista hoitoa tarvitsevan asiakkaan hoitotyö   12                 12
OS00BV96 Kansantauteja sairastavan asiakkaan hoitotyö   12                 12
OS00BV98 Välitöntä apua tarvitsevan asiakkaan hoitotyö   7                 7
Päätöksenteko-osaaminen sairaanhoitotyössä I 30
OS00BV99 Näyttöön perustuvan sairaanhoitotyön harjoittelu     15               15
OS00BW00 Asiakkaan hoidon tarpeen moniammatillinen arviointi     7               7
OS00BW01 Mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyö I     8               8
Päätöksenteko-osaaminen sairaanhoitotyössä II 30
OS00BW04 Mielenterveystyön ja perheen hoitotyön harjoittelu       18             18
OS00BW03 Tutkiva kehittäminen       6             6
OS00BW02 Mental Health and Substance Abuse Nursing and Family Nursing II       6             6
Asiakaslähtöinen sairaanhoitotyö palvelujärjestelmässä 29
OS00BW05 Asiakaslähtöinen ikääntyneen hoitotyö         4           5
OS00BW06 Outpatient Care and Nurse-led Healthcare Services         7           6
OS00BW81 Sairaanhoitotyön osaamisen osoittaminen -harjoittelu         5           6
OS00BW07 Asiakaslähtöisen hoitotyön harjoittelu         12           12
Sairaanhoitotyön asiantuntijavalmiudet ja johtaminen 7
OS00BW44 Asiakaslähtöisen hoitotyön johtaminen ja kehittäminen           5         5
OS00CF65 Lääketieteen syventävät opinnot         4 6         10
Sairaanhoitotyön syventävä osaaminen 10
OL00CF57 Akuutti avohoitotyö           5         5
OS00CF68 Gerontologinen hoitotyö           5         5
OS00CF62 Kirurginen hoitotyö           5         5
OS00CF60 Lasten ja nuorten hoitotyö I           5         5
OS00CF61 Lasten ja nuorten hoitotyö II           5         5
OS00CF75 Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveystyö             5       5
OS00CF72 Mielenterveyshoitotyö           5         5
OS00CF64 Palliatiivinen ja saattohoitotyö             5       5
OS00CF58 Perioperatiivinen hoitotyö I           5         5
OS00CF59 Perioperatiivinen hoitotyö II           5         5
OS00CF97 Tehohoitotyö I           5         5
OS00CF98 Tehohoitotyö II           5         5
OS00CF74 Päihdehoitotyö           5         5
OS00CF63 Sisätautipotilaan hoitotyö           5         5
OL00CF56 Kiireetön avohoitotyö           5         5
OS00CF90 Hoitotyön projektiosaaminen         3 2         5
OS00CG02 Patient Safety for Future Health Care Professionals             5       5
Sairaanhoitotyön syventävä harjoittelu 18
OS00CF69 Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00CF73 Mieleterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00CF66 Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00CF99 Tehohoitotyön harjoittelu           9 9       18
OL00BW78 Avohoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00CG01 Sisätautikirurgisen hoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00CG06 Gerontologisen hoitotyön harjoittelu           9 9       18
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Vapaasti valittavat opinnot 10
Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaasti valittavista opinnoista. Opinnoiksi voi esittää myös esim. muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja.
OS00CZ61 Hoitotyö poikkeuosoloissa -harjoittelu                     6
OS00CA84 eHealth and Digital Solutions in Health Care                     5
OS00CF91 Työelämätaidot hoitotyössä                     5
OR00CG22 Lapset puheeksi -menetelmät                     5
OS00CG00 Seksuaalisuus eri ikäkausina                     5
YY00CI10 Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito                     5
YY00BL65 Soten palvelu- ja tietojärjestelmät osana asiakkaan polkua                     5
YY00BL77 Tietojärjestelmät osana Soten prosesseja                     5
YY00BL78 Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäprojekti                     5
YY00CI08 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     10
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00CG24 Demola-projekti                     15
YY00CF36 Yrityksen omistajanvaihdos, kauppa ja sukupolvenvaihdos                     10
OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
Interdisciplinary Demo Development Project Studies in Oamk LABs 30
YY00BR00 Concept Creation                     15
YY00BR01 Demo Creation                     15
Interdisciplinary Product Development Project Studies in Oamk LABs 30
YY00BR02 Product Path 1                     15
YY00BR03 Product Path 2                     15
Ulkomaan vaihtoon valmentautuminen  
Y00021E Orientation to Student Exchange                     3
Studies Abroad  
Näytä/piilota kuvaus


Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7Y00BH08 Opinnäytetyön suunnittelu       5             5
7Y00BG96 Opinnäytetyön toteutus         1 4         5
7Y00BH09 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi             5       5
Tiedot haettu 3.12.2021 12:28:17

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 29.11.2021