Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Opintojaksokuvaus


OS00CF65 Lääketieteen syventävät opinnot (10 op)
Esitietovaatimukset Sairaanhoitajaopintoja on suoritettu vähintään 120 op.
Osaamistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa syventävää lääketieteellisen osaamista sairaanhoitotyössä.

Opiskelija osaa arvioida lääketieteellistä osaamistaan ja kehittää sitä tavoitteellisesti.
Sisältö Opiskelija valitsee lääketieteen syventäviä opintoja vähintään 2 op oman urasuunnitelman mukaisesti:
•Anestesiologia 1 op
•Teholääketiede 1 op
•Kirurgia 1 op
•Pediatria 1 op
•Lasten psykiatria 1 op
•Sisätaudit 1 op
•Psykiatria 1 op
•Päihdelääketiede 1 op
•Geriatria 1 op
•Syöpätaudit 1 op
Suositeltavat muut opinnot Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Suoritustavat Ei käytössä
Toteutustavat Ei käytössä
Oppimateriaalit Opintojaksolla on käytössä Moodle-alusta
Kurssikirjallisuus Ei käytössä
Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit
Arviointikehikot Arviointikehikko
Lisätietoja opiskelijoille Lääketieteen syventävä osaaminen:
Opintojaksolta valitaan vähintään 2 op oman opintosuunnitelman mukaisesti. Opintojen tulee tukea valittuja hoitotyön syventäviä opintoja. Tämän lisäksi lääketieteen opintoja voi suorittaa vapaasti valittaviin opintoihin. Kannattaa perehtyä etukäteen, millaisia koulutus- ja osaamisvaatimuksia työnantajat ovat määritelleet sairaanhoitajille erilaisissa työyhteisöissä.

Syventävien opintojen aloittaminen edellyttää, että opiskelijalla on opintoja suoritettuna vähintään 120 op. Esitietovaatimukset koskevat myös vapaasti valittavina suoritettavia opintojaksoja.

Lääketieteen syventävien opintojen toteutuksen osiin ilmoittautumisesta informoidaan opintojakson alkaessa, jolloin ilmoittautuminen tehdään opintojakson Moodle-alustalla.
Syyslukukaudella tarjonnassa ovat seuraavat toteutuksen osat:
Anestesiologia 1 op
Teholääketiede 1 op
Pediatria 1 op
Lastenpsykiatria 1 op
Sisätaudit 1 op
Päihdelääketiede 1 op
Syöpätaudit 1 op

Kevätlukukaudella tarjonnassa ovat seuraavat toteutuksen osat:
Anestesiologia 1 op
Teholääketiede 1 op
Kirurgia 1 op
Psykiatria 1 op
Geriatria 1 op
Vastuuhenkilöt Tiina Jaatinen
Linkit Arviointikehikko

Toteutukset


Näytä menneet toteutukset
  • 04.01.2021 - 24.12.2021 (OS00CF65-3002 | SAI18SM, SAI18SP, OHS18SM, OHS18KM)
  • 30.08.2021 - 08.04.2022 (OS00CF65-3008 | SAI19SP, OHS19KM, OHS19SM, SAI19KM)
  • 01.08.2022 - 16.04.2023 (OS00CF65-3011 | OHS20SM, SAI20KM, SAI20SP, OHS20KM)
Tiedot haettu 6.7.2022 10:25:24