Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Hoitotyön tutkinto-ohjelma, sairaanhoitotyön suuntautumisvaihtoehto (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 113
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Asiakaslähtöisen hoitotyön perusosaaminen 30
OS00CJ19 Ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijaksi 9                   9
OS00CY07 Potilasturvallisen sairaanhoitotyön perusosaaminen 14                   14
OS00BV95 Sairaanhoitotyön perusharjoittelu 7                   7
Näyttöön perustuvan sairaanhoitotyön perusteet 34
YY00BB68 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä   3                 3
OS00CS70 Kirurgista hoitoa tarvitsevan asiakkaan hoitotyö   10                 10
OS00BV96 Kansantauteja sairastavan asiakkaan hoitotyö   12                 12
OS00DL56 Välitöntä apua tarvitsevan asiakkaan hoitotyö   4                 4
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen   5                 5
Näyttöön perustuvan sairaanhoitotyön soveltaminen 30
OS00BV99 Näyttöön perustuvan sairaanhoitotyön harjoittelu     15               15
OS00BW00 Asiakkaan hoidon tarpeen moniammatillinen arviointi     7               7
OS00BW01 Mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyö I     8               8
Päätöksenteko-osaaminen sairaanhoitotyössä 33
OS00BW04 Mielenterveystyön ja perheen hoitotyön harjoittelu       18             18
OS00DN48 Mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyö II       3             3
YY00BB67 Professional English Communication       3             3
OS00BW03 Tutkiva kehittäminen       6             6
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet       3             3
Näyttöön perustuva päätöksenteko ja johtaminen 31
OS00BW05 Asiakaslähtöinen ikääntyneen hoitotyö         5           5
OS00DN34 Vastaanotto- ja avohoitotyö         6           6
OS00CW76 Asiakaslähtöisen hoitotyön harjoittelu         14           14
OS00CW78 Näyttöön perustuva hoitotyön johtaminen ja kehittäminen (Harjoittelua 1-3 op)         1 5         6
Sairaanhoitotyön syventävä osaaminen 30
OS00CF65 Lääketieteen syventävät opinnot           2         10
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot 10
Näytä/piilota kuvaus


OS00CF60 Lasten ja nuorten hoitotyö I           5         5
OS00CF61 Lasten ja nuorten hoitotyö II           5         5
OS00CF75 Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveystyö             5       5
OS00DW79 Vaativa osastohoitotyö II           5         5
OS00CF72 Mielenterveyshoitotyö           5         5
OS00CF74 Päihdehoitotyö           5         5
OL00CF57 Akuutti avohoitotyö           5         5
OS00CF64 Palliatiivinen ja saattohoitotyö             5       5
OS00CF58 Perioperatiivinen hoitotyö I           5         5
OS00CF59 Perioperatiivinen hoitotyö II           5         5
OE00DL13 Tehohoitotyö I           5         5
OS00CF98 Tehohoitotyö II           5         5
OS00DW73 Vaativa osastohoitotyö I           3 2       5
OS00DW79 Vaativa osastohoitotyö II           2 3       5
OL00CF56 Kiireetön avohoitotyö           5         5
OS00CF68 Gerontologinen hoitotyö           5         5
OS00CG02 Patient Safety for Future Health Care Professionals             5       5
Sairaanhoitotyön syventävä harjoittelu 18
OS00CF69 Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00CF73 Mieleterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00CF66 Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00CF99 Tehohoitotyön harjoittelu           9 9       18
OL00BW78 Avohoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00DW81 Vaativan osastohoitotyön harjoittelu           9 9       18
OS00CG06 Gerontologisen hoitotyön harjoittelu           9 9       18
Vapaasti valittavat opinnot 7
Vapaasti valittaviin opintoihin voi suorittaa sellaisia korkeakoulutasoisia opintoja, jotka eivät ole omassa opetussuunnitelmassa pakollisia opintoja ja jotka tukevat asiantuntijuuden kehittymistä tulevaa tutkintoa varten. Opinnoiksi voi esittää myös muiden tutkinto-ohjelmien opintoja (ottaen huomion mahdolliset esitietovaatimukset ja ajoitukset), muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja. Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaasti valittavista opinnoista ja Oamkin tarjonnasta.

Seuraavat opintojaksot ovat esimerkkejä soveltuvista vapaasti valittavista opinnoista. Opinnoiksi voi esittää myös esim. muiden tutkinto-ohjelmien opintoja, muita korkeakouluopintoja ja kansainvälisiä opintoja.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
OE00DU60 Perustason ensihoito virtuaalisimulaatioina - opi ensihoitoa mobiilipelin avulla                     5
OS00CA84 eHealth and Digital Solutions in Health Care                     5
OS00CF90 Hoitotyön projektiosaaminen         3 2         5
OS00CF91 Työelämätaidot hoitotyössä                     5
CL00DA35 Opiskelijasta harjoittelun ohjaajaksi                     3
OR00CG22 Lapset puheeksi -menetelmät                     5
OS00CG00 Seksuaalisuus eri ikäkausina                     5
YY00CI10 Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito                     5
YY00BL65 Soten palvelu- ja tietojärjestelmät osana asiakkaan polkua                     5
YY00BL77 Tietojärjestelmät osana Soten prosesseja                     5
YY00BL78 Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäprojekti                     5
YY00CI08 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
OS00CZ97 Digiohjaaja - MOOC                     3
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
7Y00DL03 Opinnäytetyö       2 3 5 5       15
Tiedot haettu 26.3.2023 10:32:39