Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (240 op)

Perus- ja ammattiopinnot 180
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot 30
Näytä/piilota kuvaus


MOD1: Automaatio- ja sähkötekniikan perusteet 30
Näytä/piilota kuvaus


TW00BP79 Sähkötekniikan ja turvallisuuden perusteet 5                   5
TY00DA40 Tekniikan viestinnän ja opiskelun perusvalmiudet 5                   5
TW00DC19 Johdatus automaatio-, sähkö- ja taloteknisiin järjestelmiin 8 2                 10
TY00DE60 Tekniikan matematiikka 1 5                   5
TY00DE62 Tekniikan fysiikka 1 5                   5
MOD2: Johdanto automaatio- ja sähkötekniikan projektointiin 30
Näytä/piilota kuvaus


TW00CH91 Teollisuuselektroniikka ja vaihtovirtapiirit   5                 5
TY00DA43 Tekniikan ruotsi ja englanti 3 2                 5
TY00DE61 Tekniikan matematiikka 2   5                 5
TY00DE63 Tekniikan fysiikka 2   5                 5
TW00DH55 Ohjaustekniikan projekti   10                 10
Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto 123
Näytä/piilota kuvaus


MOD3: Instrumentointi ja mittaustekniikka 30
Näytä/piilota kuvaus


TW00CI00 Instrumentointi ja mittaustekniikka     10               10
TW00CI03 Automaatiojärjestelmien perusteet     5               5
TW00DF19 Tekniikan matematiikka 3 - Sähkö- ja automaatiotekniikka     5               5
TW00DH46 Tekniikan fysiikka 3 - Sähkö- ja automaatiotekniikka     5               5
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen     5               5
MOD4: Sähkötekniikka ja käynnissäpito 30
Näytä/piilota kuvaus


5W00BB55 Sähkötekniikka       10             10
TW00DH45 Automaation IoT-projekti       10             10
TW00BQ09 Tuotannon käynnissäpito       10             10
MOD5: Automaatiotekninen suunnittelu- ja palveluosaaminen 30
Näytä/piilota kuvaus


TW00CJ08 Control Engineering         15           15
TW00CJ09 Production Automation Project         15           15
MOD6: Automaatiotekninen projektiosaaminen 33
Näytä/piilota kuvaus


TW00CJ10 Prosessiautomaation projekti           15         15
TW00CJ11 Rakennusautomaation projekti           10         10
TW00CJ12 Automaatiotekniikan seminaari           5         5
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet             3       3
Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehto 123
Näytä/piilota kuvaus


MOD3: Elektroniikan ja sähkötekniikan sovellukset 30
Näytä/piilota kuvaus


YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen     5               5
TW00CI82 Sovellettu elektroniikka     5               5
TW00CI91 Sähköenergian tuotanto     5               5
TW00CI35 Kolmivaihejärjestelmät     5               5
TW00DF19 Tekniikan matematiikka 3 - Sähkö- ja automaatiotekniikka     5               5
TW00DH46 Tekniikan fysiikka 3 - Sähkö- ja automaatiotekniikka     5               5
MOD4: Sähkötekniset järjestelmät 30
Näytä/piilota kuvaus


TW00BP98 Sähkökoneiden perusteet       5             5
TW00CI95 Lämmitys- ja valaistustekniikka       5             5
TW00CI96 Kiinteistön sähköverkot       5             5
TW00CI97 Rakennusten tietoverkot       5             5
TW00CI90 Älykkään sähkölaitteen projekti       5             5
TW00DE75 Älykkäiden sähköjärjestelmien suunnitteluprojekti       5             5
MOD5:Sähköteknisten järjestelmien suunnittelu 30
Näytä/piilota kuvaus


TW00BP83 Sähkömoottorikäytöt         5           5
TW00BQ01 Sähkösuunnitteluprojekti         10           10
T176205 Sähkönjakelutekniikka         5           5
TW00CJ02 Teollisuuden sähköverkot         5           5
TW00DH54 Kunnossapito ja käyttöönotto         5           5
MOD6: Sähköalan TKI- ja liiketoiminta 33
Näytä/piilota kuvaus


TW00CI85 Laboratory Course in Electric Power Engineering           5         5
TW00CI38 Professional Communication           5         5
TW00CI87 Relay Protection and Remote Control of Distribution Networks           5         5
TW00DH53 Electrification Project Management           5         5
TW00DH56 R&D Project in Electrical Engineering           10         10
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet             3       3
Vapaasti valittavat opinnot 12
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan yhteensä 12 op.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
KL00BW41 Johtamistaito                     5
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
TX00CW39 Rakennuksen LVIS-järjestelmät                     5
T000103 Intercultural Competences                     3
MOD7: Automaatiotekniikan vapaasti valittavat ja vaihtoehtoiset opinnot 12
Näytä/piilota kuvaus


TW00CJ13 Automaatiotekniikan erikoistyö             5       5
TW00CI90 Älykkään sähkölaitteen projekti             5       5
TW00CI91 Sähköenergian tuotanto             5       5
TW00CP55 Robotiikka             5       5
TW00CP56 Tekoälysovellukset teollisuudessa             5       5
TW00CP57 Projektityö 1             5       5
TW00CP58 Projektityö 2             5       5
TW00CP59 Projektityö 3             5       10
TW00CP93 Tuotantopainotteinen harjoittelu 1                     10
TW00CP94 Tuotantopainotteinen harjoittelu 2                     20
TK00BP66 Production Automation                     10
TK00BP59 Tuotannon suunnittelu ja logistiikka                     10
TX00CG51 Kylmätekniikka                     5
TX00BO74 Rakennusten energiatalous                     5
TX00CG55 Kylmälaitosten rakentaminen                     5
TG00CG64 Ydintekniikka                     5
TW00DL38 Informaatioteknologia sähkö- ja automaatiotekniikassa             5       5
TW00DQ30 Käynnissäpidon tulevaisuuden teknologiat                     5
MOD7: Sähkötekniikan vapaastivalittavat ja vaihtoehtoiset opinnot 12
Näytä/piilota kuvaus


TW00CI37 Hybridijärjestelmät             5       5
TW00CJ07 Sähköalan säädökset             5       5
TW00CJ16 Tehoelektroniikka             5       5
TW00CI03 Automaatiojärjestelmien perusteet             5       5
TW00CI00 Instrumentointi ja mittaustekniikka             10       10
TW00BS13 Verkostosuunnittelu             5       5
TW00CP93 Tuotantopainotteinen harjoittelu 1                     10
TW00CP94 Tuotantopainotteinen harjoittelu 2                     20
TG00CP72 Solar and Wind Power                     5
TW00CP57 Projektityö 1                     5
TW00CP58 Projektityö 2                     5
TW00CP59 Projektityö 3                     10
TX00CG51 Kylmätekniikka                     5
TX00BO74 Rakennusten energiatalous                     5
TX00CG55 Kylmälaitosten rakentaminen                     5
TG00CG64 Ydintekniikka                     5
TW00DQ31 Sähkömarkkinat             5       5
TW00DQ32 Uusiutuvan sähköenergiantuotannon teknologia             5       5
TW00DQ33 Laitesähköistyksen, ohjauskeskusten ja sähkökäyttöjen suunnittelu             5       5
TW00DS24 Sustainable use of lithium batteries in transportation and energy storage                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TG00BV00 Harjoittelu                     30
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
T009015 Opinnäytetyö               15     15
Tiedot haettu 1.4.2023 18:31:51