Opintojen sisältö »

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (90 op)

Syventävät ammattiopinnot 55
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. (Vararehtorin päätös 2.5.2014 § 21)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
O1306YK Tutkimus-ja tiedontuottamismenetelmät 3,33 3,33 3,33               10
7J00BM02 Yhteiskunnan muutos ja haasteet hyvinvoinnille ja palveluille                     5
7J00BM03 Asiantuntijana kehittyminen                     5
7J00BL95 Johtaminen ja esimiestyö                     15
Vaihtoehtoiset monialaiset opinnot 20
YY00BG34 Strategia ja henkilöstöjohtaminen 5                   5
YY00BG36 Myynti- ja asiakasosaaminen   5                 5
YY00BG37 Hankintaosaaminen   5                 5
YY00BL14 Yrittäjyys   5                 5
YY00BL15 Projektin johtaminen   5                 5
YY00BL16 Palvelumuotoilu 2,5 2,5                 5
Vapaasti valittavat opinnot 5
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Y00045F Terveysala ja sen tietojärjestelmät                     5
Y00046F Terveysalan tietojärjestelmät osana asiakkaan polkua                     5
Y00047F Terveysalan tietojärjestelmäprojekti                     5
Y00050F Sosiaalinen media työyhteisöjen työvälineenä                     5
Opinnäytetyö 30
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien
erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan
asiantuntijatyöhön. (Vararehtorin päätös 2.5.2014 § 21)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
YY00BG33 Opinnäytetyö 10 10 10               30
Tiedot haettu 12.4.2016 10:23:37

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelmat


Muut opetussuunnitelmat

 

Sivusta vastaa: Johanna Huttunen  |  Päivitetty viimeksi: 4.12.2018