Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 114
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
TYÖYHTEISÖ JA VIESTINTÄOSAAMINEN 18
YY00BB29 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 3                   3
YY00BB66 Asiantuntijaviestintä 3                   3
YY00BB67 Professional English Communication   3                 3
YY00BB68 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä       3             3
YY00BH05 Work Community Skills     3               3
YY00DK99 Sosiaalisen median perusteet       3             3
TURVALLISUUSOSAAMINEN 15
O1001ST Ensiapu 3                   3
7U00BF60 Turvallinen säteilyn käyttö hammasröntgentutkimuksissa     2     2         4
SU00DB78 Suun terveydenhoidon toimintaympäristö 5                   5
O8013SG Hoitotyön perusteet ja ergonomia     3               3
KEHITTÄMIS-JA JOHTAMISOSAAMINEN 18
SU00DB77 Lähiesimiestyö suun terveydenhuollossa             3       3
SU00BQ14 Tutkiva kehittäminen     5 5             10
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen         5           5
SUUN TERVEYDENHOITOTYÖN PERUSOSAAMINEN 14
O0011ST Farmakologia ja toksikologia     3               3
O0015ST Mikrobiologian ja patologian perusteet 3                   3
O0022ST Lääketieteen perusteet 3                   3
SU00CA04 Anatomia ja fysiologia   5                 5
TERVEYDEN EDISTÄMISEN OSAAMINEN 25
SU00DB95 Terveyden edistäminen suun terveydenhoitotyössä   4                 4
SU00CF67 Suun terveyden edistäminen   5     4,5 1,5         11
O1450ST Ravitsemus ja terveys 3                   3
7U00BG70 Health Promotion Project           4         4
7U00CI17 Suun terveyden erityiskysymykset         3           3
SUUN TERVEYDENHOITOTYÖN OSAAMINEN 25
Näytä/piilota kuvaus


SU00CA05 Kariologinen hoitotyö 3 4                 7
SU00DB70 Parodontologinen hoitotyö     6 1             7
O8035SG Lääkehoito suun terveydenhoidossa       3             3
O8010SG Ortodontian ja purentafysiologian perusteet       1,5 1,5           3
SU00DB76 Suuhygienistin asiantuntijuuden syventäminen             4       5
Vapaasti valittavat opinnot 6
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
O1002ST First Aid                     3
O0052ST Group Work in Preventive Health and Well-being                     5
O4047HO Patient Safety in Practice                     3
O0039ST International Competences in Health and Social Care                     3
YY00BH03 Introduction to Project Working                     3
O0080ST Sosiaali- ja terveysalan työkokemus I                     3
O0084ST Projektin johtamisharjoittelu                     5
O0083ST Projektiharjoittelu                     5
O4025HO Työsuojelu ja työhyvinvointi                     3
O7602SO Ihminen vai tapaus - ammatillisen työskentelyn haasteet                     3
O0037ST Ammatillisen osaamisen laajentaminen ja kehittäminen                     3
O0010ST Kehityspsykologia                     3
7Y00BK54 Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus                     3
YY00BL78 Sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäprojekti                     5
YY00DH39 Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut                     5
YY00CI08 Polku yrittäjyyteen sote-alalla                     3
YY00DH38 Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn                     5
YY00DM87 Työelämän ruotsin perusteet                     3
YY00DM88 Työelämän englannin perusteet                     3
Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot  
YY00BH26 Oman yrityksen kehittäminen                     5
YY00BH25 Oman liikeidean kehittäminen                     7
YY00BH24 Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi                     3
YY00CF36 Yrityksen omistajanvaihdos, kauppa ja sukupolvenvaihdos                     10
OS00CP99 Tulevaisuuden tuotteet ja palvelut – testaa ja kehitä                     5
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
SU00DN51 Kariologisen hoitotyön harjoittelu 1 7                 8
SU00DN50 Advanced Practice in Cariological Care   5                 5
7U00BG68 Parodontologisen hoitotyön harjoittelu     8               8
SU00DN77 Supervised Clinical Practice       13             13
SU00DN49 Suun terveydenhoitotyön harjoittelu I         15 2         17
SU00DB81 Suun terveydenhoitotyön harjoittelu II           15         15
SU00DB96 Suun terveydenhoitotyön syventävä harjoittelu             9       9
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7Y00DL03 Opinnäytetyö         5 5 5       15
Tiedot haettu 26.3.2023 12:32:18